לחץ ברומטרי

 

הפרק  שלפניך עוסק כולו ב"סינופטיקה", המהווה תחום מרכזי בתורת האקלים.

 

מקורו של מושג זה הינו בצמד המלים syn (קיצור המילה היוונית synchronous, כלומר בו זמני) וoptic– (חזותי).

משמע, ראיה בו-זמנית של נתונים מטאורולוגיים שנמדדו באותו הזמן במקומות שונים.

 

במסגרת פרק זה,  נלמד מהו הלחץ האטמוספרי (או הלחץ הברומטרי) וכיצד פועל הברומומטר  שבאמצעותו נמדדים ערכיו של לחץ זה ונכיר את האיזורים המהווים יסוד בקריאת המפה הסינופטית.

 

כמו כן נעשה הכרות עם מערכות סינופטיות המוכרות לכולנו מהתחזיות הניתנות באמצעי התקשורת:  

השקע הברומטרי   והרמה הברומטרית. 

 

נלמד מהם כיווני הזרימה של הרוח בכל אחת ממערכות אלה, ומהם ההבדלים בכיווני תנועת האויר

בין המחצית הצפונית של כדור הארץ, למחצית הדרומית.