אורנים

אתרים בית ספריים

נושאים שונים

נושאים הומניסטים

טבע, מדע, טכנולוגיה

רציונאל

אתרים לימודיים

 

 

 

אתרים לימודיים

אתרים במגוון נושאים לימודיים פותחו על ידי סטודנטים בשנה ד‘ במכללת אורנים, במסגרת סמינריון לפיתוח אתרים בסביבה מתוקשבת.

 

הנחייה: תמי  ליבנה, מירה טנצר