עננים     

 

סוגי עננים

 

ענני כבשים

ענני נוצה

ענני ערמות

ענני שכבות

ענני צעיף

ערפל

אל דף מידע סוגי עננים

העשירו את לשונכם

להעשרה

עננים: באתר מובא מידע על עננים כולל מזג אויר בארץ ובעולם.

באתר גם היבטים שונים לתופעת היווצרות הגשם והעננים. כולל פעילויות, ספרות,

תחזית, כמויות משקעים, תמונות לווין ואנימציה.
http://www.inter.net.il/~clouds/main4.htm

 

SkyPix(Roger Edwards

אתר בו תצלומים מרהיבים של עננים.

http://www.wildstar.net/tornado/rogersky.htm

Appearance of Clouds

הסברים אודות סיווג עננים על פי מראם וגובהם מעל הקרקע.
http://warlock.larc.nasa.gov/webaskin/weather/
app_of_clouds.htm

Observing Noctilucent Clouds

אתר על עננים מאירים המרחפים בגובה של עשרות ק"מ מעל הקרקע . האתר כולל הסברים, תמונות וקישורים נוספים.
 http://www.u-net.com/ph/mas/observe/nlc/nlc.htm

Observing Cloud Type

הסברים על סוגי עננים + איורים.
http://jkl370.jkl.fi/pilvi.htm         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  חזרה לדף הבית