מאפיינים של מורה קונסטרוקטיביסטי

 

§        מטפח סקרנות טבעית של הלומדים באמצעות מעגל הלמידה

§        מנסח מטלה המפעילה כישורים קוגניטיביים של ניתוח, ניבוי, יצירת פרשנות.

§        מעודד חקרנות, שואל שאלות פתוחות ומעוררות מחשבה, מעודד תלמידים לשאול.

§        מאפשר לתלמידים להביא לידי שינוי בתכנים ובדרכי ההוראה

§        מעודד דיאלוג בין העמיתים ובינו לתלמידים.

§        מעודד ומקבל אוטונומיה ויוזמה של לומדים.

§        משתמש בנתונים גולמיים ובמקורות ראשוניים, חומרים פיסיים אינטראקטיביים ומפעילים.

§        עומד של שכלול תשובות ראשוניות של לומדים.

§        מספק לתלמידים זמן לבנית יחסים (מציאת הקשרים)  וליצירת מטאפורות.

§        מאפשר התנסויות העומדות בסתירה (ניגוד) לעמדות הראשוניות של הלומדים. מקיים דיון על סתירה זאת.

§        ממתין מעט לאחר שמציג שאלה

ברוקס, ז.ג. וברוקס, מ.ג. (1998). בחיפוש אחר הבנה – לקראת כתה קונסטרוקטיביסטית. ירושלים: הוצאת מכון ברנקו ויס