חילוק:

פיתרו את התרגילים הבאים:

=  7  :   8.96

=  34  :   876.95

=  0.7  :  4098

= 3.1  :  8.9

= 4.6  :  5.44

=  0.34  :  7190

=  0.009  :  7.63

= 9  :  0.009

=  5  :  5.01

=   5  :  4

=  6  :  61.05

= 4  :  3

=  0.002  :  87.9

=  7  :  6

=  0.01  :  8.6

= 8  :  7

=  0.2  :  0.08

=  6.7  :  7823

=  9.8  :  0.04

= 7.8 :  56725.2

=  7  :  0.9

=   0.7  :  0.56

=  7.1  :  0.071

= 0.375  :  75

=  0.21  : 106

=  2.5  :  99.25

= 0.16  :  543.6

היפכו את השברים הפשוטים הבאים לשברים עשרוניים:

2/3  ;    4/5  ;    6/7  ;    9/10  ;    3/8  ;    1/6  ;   5/7  ;   3/5  ;   3/4  ;   4/100  ; 1/2  ;   5/8 ;

 

היפכו את השברים העשרוניים הבאים לשברים פשוטים:

0.3  ;    0.007  ;    0.087  ;    4.61  ;   0.9174   ;    75.79  ;    8.43  ;    0.017 .

 

הכניסו את אחד הסימנים הבאים:   =    <  >   במלבן שבין שני המספרים. נמקו.

סדרו את המיספרים האלה לפי גודלם. המיספר הגדול ביותר כתוב משמאל.

0.1  ,  0.003 ,  0.3  , 0.625  ,  0.0943 , 0.699 , 0.7

 

 

זיכרו!

בתרגיל או בבעייה שמעורבים בהם גם שברים פשוטים וגם עשרוניים יש להפכם לשפה אחידה: או להפוך את העשרוניים לפשוטים  או להיפך.

 

בחרו בדרך שנוחה לכם לפיתרון התרגילים הבאים:

המשך