היפכו את השברים הפשוטים הבאים לשברים עשרוניים. הקיפו במעגל שברים מחזוריים אינסופיים וכיתבו אותם בכתיב מקוצר, לפי הדוגמאות הבאות:

אם יש מחזור של שתי ספרות או יותר מסמנים נקודות מעל כל הספרות החוזרות על עצמן.

חשבו את השברים העשרוניים רק עד הסיפרה השלישית:

4/9  ; 3/4  ; 2/5  ; 7/8  ; 1/3  ; 5/6 ;  1/2  ;  1/4  ;  7/10  ; 4/7  ; 1/6  ; 3/8 ;

2/7  ;  4/5 ; 2/3  ; 1/9  ; 5/8 .

 

חשוב ביותר!

יש שברים מאוד נפוצים שהמעבר בהם מעשרוני לפשוט ולהיפך חייב להיות אוטומטי.

הרשימה לפניכם. חשבו אותם ולימדו אותם בעל-פה.

1/2  ;    1/4  ;     3/4  ;    1/5  ;     2/5  ;    3/5  ;    4/5  ;    1/8  ;   3/8  ;    5/8  ; 7/8 .

 

נושאים לדיון בכיתה:

דונו עם חבריכם האם כדאי ללמוד לחַלֵּק גם ללא מחשבון למרות  שהמחשבון נימצא לרשותכם.

מה הם היתרונות והחסרונות של השבר העשרוני לעומת השבר הפשוט?

מתי כדאי לעבוד לפי השיטה העשרונית ומתי כדאי לעבוד לפי השבר הפשוט?

___________________________________________________.

יש דרך נוספת יעילה להפיכת שבר פשוט לעשרוני. היא נוחה מאוד לשברים שהמכנים שלהם הם גורמים של 10 או 100 . נסה למצוא אותה.

למה, לדעתך לא למדנו אותה עד כה?

_____________________________________________________ .

 

שתי דרכים לפעול עם השארית בחילוק שלמים

1) המנה מבוטאת בשבר פשוט:

דוגמא:  נתבונן בתרגיל       3    :   7 5 1

          52

השארית היא אחת.

מאחר שגם את השארית חייבים לחלק  ב 3, התשובה תהיה :

התרגיל ייראה כך:

2) המנה מבוטאת בשבר עשרוני:

 

זיכרו!

אסור בתכלית האיסור לערבב כתיבים.

אם החלטתם לתת את התשובה בשבר פשוט עליכם לסיים את התהליך

בשבר פשוט, אם החלטתם לענות בשיטה העשרונית עליכם להישאר בשיטה זו!

מדוע אי אפשר לענות על התרגיל האחרון כך ? 

____________________________________________________________________

למדתם את ארבעת פעולות החשבון בשברים העשרוניים עכשיו עליכם לתרגל כדי להשתלט על הפעולות  וללמוד להשתמש בהן בבעיות.

המשך