חילוק מספר קטן במספר גדול ממנו או הפיכת שבר פשוט לשבר עשרוני

כדי להפוך את 2/3 לשבר עשרוני נבצע את החילוק של 2 ב 3. 

פיתרו את התרגיל:

בעזרת מחשבון.

קיבלתם את התשובה הבאה:

לשבר העשרוני הזה קוראים:

שבר עשרוני מחזורי אינסופי.

במקום לכתוב שורה ארוכה של 6 נוהגים לכתוב שבר כזה כך:

                

כיצד הגענו לתשובה הזאת?

נעקוב אחר השלבים של החילוק:

חילקנו 2 ל 3. אין שלמים, לכן מעל 2 נכתוב אפס.

 

אחרי 2 יכולה להיות נקודה עשרונית ואחריה אפסים.

את שני השלמים של המחולק נפרוט ל 20 עשיריות ונקבל .

20  עשיריות לחלק ל 3 הם 6 עשיריות.

ניבדוק את פעולת החילוק על ידי כפל 6 ב 3 ונקבל 18 עשיריות.

נפרוט את שתי העשיריות ל -  ______ מאיות  ונמשיך לחלק.

מאיות נחלק ל 3  ונקבל 6 מאיות. לאחר הבדיקה התרגיל ייראה כך.

 

 

ניפרוט את שתי המאיות ל 20 אלפיות.  כך נוכל להמשיך עד אינסוף.

נהוג לחשב עד הסיפרה השלישית לאחר הנקודה, כי אלפיות הן מאוד קטנות.

לפעמים מספיקות פחות ספרות אחרי הנקודה.

כמה ספרות אחרי הנקודה מופיעות במחשבון שלך?

חשבו במחשבון:

5  :  3  .

מה קיבלתם?

למה סיפרת האחדות בתשובת המחשבון היא 0 ?

למה כדאי לדעת את כל כללי החילוק של השבר העשרוני אם אפשר לקבל מייד את התשובה בעזרת המחשבון?_________________________________________________________.

 

 

סיכום

למדנו לחלק מיספר קטן בגדול ממנו בשיטה העשרונית.

זוהי הדרך להפוך שבר פשוט ל ______  _______ .

לפעמים המנה היא שבר _______________ .

לפעמים המנה היא שבר עשרוני לא מחזורי.

המשך