חילוק

חזרה קלה על חילוק שלמים.

חילוק שלם בשלם:

פיתרו ללא מחשבון את התרגילים הבאים:

= 9  :  981

= 5  :  550

= 8  : 7256

= 7  : 567

= 4  : 428

= 6  : 486

= 9  : 756

חילוק שבר עשרוני ומספר מעורב בשלם:

לפניכם מספר תרגילי חילוק. פיתרו אותם בעזרת מחשבון ומיצאו את החוקיות לפיה נוח ויעיל לפתור אותם ללא מחשבון.

= 6  :  76.8 

=  9  :  63.9 

=  3  :  45.81 

=  2  :  0.842 

=  5  :  0.005 

=  7  :  7.56   

= 10  :  45.13 

= 36  :  72.36 

= 12  :  360.12 

=  8  :  56.24 

=  4  :  0.480

 

 

מסקנה:

כאשר אנחנו מחלקים שבר עשרוני, או מספר עשרוני מעורב במספר שלם אנחנו

______________________________________________________ .

הנקודה העשרונית מסייעת לנו לשמור על ______________ , גם לצורך הביקורת באמצעות החיסור.

 

 חילוק שלם או שבר עשרוני או מספר מעורב עשרוני בשבר עשרוני אמיתי או מעורב

בתרגיל הבא המחלק הוא שבר עשרוני או מספר מעורב:

 

כדי לפתור אותו עלינו להיפטר מהנקודה של המחלק , כי איננו יודעים כיצד לחלק בשבר עשרוני.

ביטול הנקודה יכול להיעשות על ידי _________ ב 10.

את התרגיל אפשר לכתוב כך:

כדי לשמור על ערך השבר ולבטל את הנקודה העשרונית נרחיב את השבר על ידי כפל המונה והמכנה

באותו ________ . וגם התרגיל ייראה כך:

פיתרו אותו ללא מחשבון.

זיכרו!

המטרה היא לבטל את הנקודה במחלק. ההרחבה נעשית בהתאם לכך.

פיתרו את התרגילים הבאים ללא מחשבון.

= 0.3  :  75 

=  0.07  :  427 

=  2.1  :  63 

=  8.1  :  24.3 

=  4.5  :  4.05 

=  1.9  :  11.4

= 0.009  :  12.6 

=  0.008  :  12.8 

=  0.005  :  7.325 

=  4.2  :  2.52 

=  0.12  :  0.024

 

 

לאחר שפתרתם, בידקו את תשובותיכם במחשבון. ציינו  V   ליד כל תשובה נכונה.

האם בכל התרגילים ביטלתם את הנקודה גם במחולק?

מתי היה עליכם להוסיף אפסים מימינו של המחולק?

המשך