טון

ק"ג

גרם

 

 

35

 

45

 

6

 

 

 

5.89

 

 

 

56.78

 

568

 

7.85

 

 

 

78.762

 

0.0089

 

 

 

לאחר שהשתלטתם על כפל וחילוק של מספרים עשרוניים בחזקות של 10, פיתרו בעזרת מחשבון את התרגילים שלפניכם. נסו למצוא את החוקיות שלהם.

=  75  X  47 

=  8.7  X  7 

=  4.07  X  3 

=  7.983  X  4 

=  8.31  X  0.2 

=  4.3  X  6.1 

=  6.65  X  9.8 

=  4.78  X  0.9 

=  587  X  0.6 

=  4.1  X  2.9 

=  5.987  X  0.7

 

נסכם את דרך העבודה.

א. פותרים את הכפל תוך התעלמות מהנקודה.

ב. לאחר  שקיבלנו את התשובה קובעים את מקום הנקודה במספר.

ג. סופרים כמה ספרות יש בכופל ובנכפל ביחד אחרי הנקודה. מציינים במכפלה את הנקודה כך שמאחוריה [מימין] יהיה אותו מספר של ספרות שישנו בכופל ובנכפל ביחד אחרי הנקודה.

מהו, לדעתכם, ההסבר לכך?

ההסבר ניתן באותיות קטנות. לפני שאתם קוראים אותו נסו להגיע אליו בעצמכם.

רמז: יש קשר לפעולת החילוק. נסו לכפול את התרגילים תוך השמטת הנקודה.

המשך