חילוק בחזקות של 10

פיתרו בעזרת מחשבון את התרגילים הבאים וחפשו את החוקיות של חילוק מספר עשרוני בחזקות של 10.

= 100  :  450 

= 10  : 34000

= 1000  :  3400 

= 100  :  450 

= 10  : 2191 

= 10  : 8 

= 100  :  63 

= 1000  :  6.92 

= 100  : 53 

= 100  :  67 

= 100  :  0.7 

= 10  : 0.04 

= 1000  : 1 

=  100  :  0.93 

=  10  :  53

=  10  : 0.142 

=  10  :  12 

=  1000  : 71 

=  100  :  3 

=  1000  : 194.8 

=  100  :  4.7 

=  100  : 561 

=  10  :  9 

בחילוק בחזקות של 10  הנקודה העשרונית

זזה ______________ .

[ אפשר להניח שאחרי כל מספר שלם מצויה נקודה עשרונית ] .

אם מספר הספרות אחרי הנקודה קטן ממספר ההזזות, נכתוב ____________ בהתאם.

 

יחידות עשרוניות

השברים העשרוניים נוחים לחישוב, לכן הם משרתים אותנו ביחידות מתחומים שונים.

יחידות אורך:

1 מטר [ מ' ] = 10 דצימטר [דצ"מ]

1 דצ"מ = 10 סנטימטר [ ס"מ ]

1 ס"מ = 10 מילימטר [מ"מ ]

1000 מ' = 1 קילומטר [ק"מ ].

יחידות משקל:

1000 גרם [ג'] = 1 קילוגרם [ ק"ג ]

1000 ק"ג = 1 טון

חשבו:

כמה ס"מ ב -  4.56 מ' ?

47.6 ס"מ  =    ___________ דצ"מ.

כמה ס"מ ב 7 מ' ?_______________

כמה מ"מ ב 9.5 דצ"מ?___________

78 ס"מ   =   _____________ מ'.

כמה דצ"מ ב 13 מ'?

כמה ס"מ ב 78 מ'?

9.8 דצ"מ = _________ מ'.

כמה מ"מ ב 76 מ'?

כמה מ"מ ב 8.5 דצ"מ?

8 מ"מ = _____________  דצ"מ.

3.7 ס"מ   = ___________ מ'.

99 מ"מ = ___________ ס"מ.

פירטו לדצ"מ את 95.7 מ'.

כמה מ"מ יש ב 7 ס"מ?

כמה מ' יש ב 9.5 ק"מ?

כמה ק"מ יש ב 9 מטר?

בטאו בגרמים:

7 טון.

6 ק"ג.

5.98 ק"ג.

השלימו:

2 ק"ג  =________ גרם.

95 ק"ג   = _______ טון.

375 גרם  =______  טון.

לפניכם שתי טבלות. מלאו את החסר. חפשו את החוק המשותף לשתיהן.

 

מטר

דצ"מ

ס"מ

מ"מ

 

 

 

15

 

 

45

 

 

6.7

 

 

59.34

 

 

 

0.43

 

 

 

 

0.25

 

 

 

 

67.54

 

 

 

 

876

 

 

9.4

 

 

המעבר מיחידה קטנה ליחידה גדולה הוא המרה, לכן עלינו ל_________ את המספר הנתון.

המעבר מיחידה גדולה לקטנה הוא פריטה, לכן עלינו ל_______ את המספר הנתון.

המשך