פיתרו את הבעיות הבאות:

 

1) תלמיד קנה סיפרי לימוד.

האחד עלה ש"ח,  השני עלה 67.75 ש"ח  והשלישי עלה 54.8  ש"ח.  כמה שילם התלמיד?

2) איזו דרך עבר הולך רגל שמהירותו הייתה 3.5 ק"מ בשעה במשך  

שעות?

3) ריצפו מידרכה באריחים ריבועיים שאורכם 40 ס"מ. האריחים הונחו בשלשות לאורך 24 מטר. בכמה אריחים השתמשו?

4) מה רוחב אותה המידרכה במטרים? כל אריח עולה 57 ש"ח. ריצוף של מטר אורך עולה 34.7 ש"ח. כמה עלה ריצוף המידרכה?

5) לתפירת חליפה דרושים 3.75 מ' בד. כמה מ' דרושים לתפירת 6 חליפות?

6) פועל עבד 15 ימים והשתכר 159 ש"ח ליום. ההוצאות שלו לתקופה זו היו: 534.7 ש"ח למזון, 490.75 ש"ח למגורים, 34.5 ש"ח לביטוח. את היתר שלח למישפחתו. כמה כסף שלח למישפחתו?

7) מישקל ברוטו של תיבת ענבים הוא 23.60 ק"ג. מישקל האריזה 1.74 ק"ג. מה מישקל נטו של הענבים?

8) שללם של דייגים היה 2.356 טון. הם מכרו כל ק"ג ב 3.25 ש"ח. כמה כסף קיבלו עבור הדגים?

9) במתפרה השתמשו ב 15.7 מ' בד לתפירת ווילונות וב 5.85 מ' לתפירת כיסויי מיטה מאותו בד. לכמה בד ניזקקו לצורך תפירת 42 מערכות כאלה? כל מטר בד כזה עולה 62.5 ש"ח. כמה עלה כל הבד? 

10) מחיר ספר חשבון גבוה ב 0.8 ש"ח ממחיר מיקראה. כמה שילם עבור שניהם הקונה אם ספר החשבון עלה 6 .25 ש"ח?

11) ק"ג תפוחים מזן גרנד עולה  8.2  ש"ח, ק"ג תפוחים מזן יונתן עולה 7.4 ש"ח. כמה ישלם אדם שקנה  6.4  ק"ג גרנד ו 8.3 ק"ג יונתן? כמה עודף הוא קיבל משטר של 200 ש"ח?

12) ארזו 5 ק"ג ריבה ב 8  צינצנות שוות גודל. כמה גרם ריבה יש בכל צינצנת?

13) רוכב אופניים עבר ב 6 שעות 58.7 ק"מ. מה הייתה מהירותו הממוצעת?

14) ממוצע ילדים למישפחה ביישוב מסויים הוא 2.4 . ביישוב 40 מישפחות. כמה ילדים ביישוב?

15) באותו יישוב הוחלט לפתוח 6 כיתות לימוד שוות גודל. כמה ילדים ילמדו בְּכיתה?

16) סוללים כביש בקצב של 40 מטר ב 5 ימים. בכמה ימים יסללו אותם הסוללים כביש שאורכו  758 מ'?

17) 5 ספרי חשבון ו 6 סיפרי גיאוגרפיה עלו ביחד 472.3 ש"ח. ספר גיאוגרפיה עולה 54.8 ש"ח.  כמה עולה ספר חשבון?

18) פי כמה 67.92  גדול מ 0.7 ?

19) בכמה  987.65  קטן מ 1954.2 ?

20) פי כמה 3.2  קטן מ 95.18 ?    

חזרה לתוכן העניינים של השבר העשרוני