הכפל והחילוק של השבר העשרוני

כפל

לפניכם מספר תרגילים. פיתרו אותם באמצעות מחשבון וגלו את החוקיות שלהם.

 

= 10  X  23  

= 100  X  49 

= 1000  X    7843

= 349  X  100 

= 5439  X  10 

= 4  X  10

כאשר כופלים מספר שלם ב – 10__________________.

כאשר כופלים מספר שלם ב – 100_________________.

כאשר כופלים מספר שלם ב – 1000________________.

 

ניבדוק מה קורה כאשר כופלים שבר עשרוני בחזקות של 10.

חשבו את התרגילים הבאים בעזרת מחשבון. לאחר שקיבלתם את הפיתרון, נסחו את החוקים שהגעתם אליהם.

= 10  X  0.54

= 100  X  4.96   

= 10  X  4.5 

= 7.2  X  100 

= 1000  X  0.543

= 10  X  98.3 

= 0.003  X  100 

= 1000  X  49.75 

= 10  X  980.7

= 10  X  0.2

= 1000 X  7.91 

= 0.09  X  100

=  10  X  6.78 

= 1000  X  6.17

= 4.789  X  1000 

= 0.009  X  100 

= 321.98  X  10 

= 7395.4  X  100

= 1000  X  0.612  

= 7.5  X  100 

כאשר כופלים שבר עשרוני בחזקה של 10 . הנקודה

העשרונית ______________.

אם המספר מכיל רק שלמים - נוספים אפסים מימינו.

כפל בחזקות של 10 חייב להיעשות במהירות.

את התרגילים הבאים פיתרו במהירות.

57 X 100

10 X  34.5

100 X 91.98

1000 X 31.67

567.89 X 10

41.9 X 100

74 X 1000

56.78 X 10

41.95 X 1000

100 X 53.9

1925 X 100

19.74 X 10

1000 X 6729

562  X  100 

10  X  8.7

100  X  0.4

2.11  X  10 

5.55  X  100

100  X  7.2

586  X  100

המשך