מבחן עצמי

רישמו איזה משפט נכון ואיזה אינו נכון.

נמקו את תשובותיכם.

1) כל המשולשים הם שווי שוקיים.

לא נכון, כי יש משולשים שאינם שווי שוקיים.

2) כל המרובעים הם מקביליות.

לא נכון, כי יש מרובעים שאינם מקבילית [ למשל, טרפז].

3) כל המקביליות הן מרובעים.

נכון, כי לכל מקבילית יש 4 צלעות.

4) כל המלבנים הם ריבועים.

לא נכון, כי יש מלבנים שאורכם שונה מרוחבם.

5) כל הריבועים הם מלבנים.

נכון, כי הם מקיימים את הנדרש מהמלבן על פי הגדרתו שהיא: מלבן הוא מקבילית ישרת זווית.

6) כל הטרפזים הם מקביליות.

לא נכון, למקבילית יש שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות, לטרפז יש רק זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות.

7) כל המקביליות הן טרפזים.

לא נכון, כי הגדרת הטרפז דורשת רק זוג אחד של צלעות נגדיות מקבילות, ואילו הגדרת המקבילית דורשת ששני הזוגות של הצלעות הנגדיות תַּקְבֵּלְנָה.

8) אף טרפז אינו מקבילית.

נכון, כי אף טרפז אינו עומד בדרישות ההגדרה של מקבילית.

9) כל המעויינים הם טרפזים.

לא נכון, כי המעויינים הם מקביליות וטרפזים אינם מקביליות.

10) אף מעויין אינו טרפז.

נכון, כי המעויין הוא מקבילית וטרפז אינו מקבילית.

11) כל המעויינים הם מקביליות.

נכון, כי המעויין הוא מקבילית שכל צלעותיה שוות זו לזו. קבוצת המעויינים היא קבוצה חלקית של המקביליות.

12) כל המקביליות הן מלבנים.

לא נכון, כי יש מקביליות שאין להן זוויות ישרות.

13) כל המלבנים הם מעויינים.

לא נכון.

14) כל המעויינים הם ריבועים.

לא נכון, כי לא לכל המעויינים יש זוויות ישרות.

15) כל ריבוע הוא מעויין.

נכון, כי כל ריבוע הוא מקבילית שצלעותיה שוות זו לזו.

16) לא כל מעויין הוא ריבוע.

נכון, כי יש מעויינים שזוויותיהם אינן ישרות.

17) כל טרפז הוא מחומש.

לא נכון, כי טרפז הוא מרובע משום שיש לו 4 צלעות, למחומש יש 5 צלעות.

18) כל המלבנים הם מקביליות.

נכון, כי לכל המלבנים יש שני זוגות של צלעות נגדיות מקבילות.

19) לא כל מקבילית היא ריבוע.

נכון, כי  יש מקביליות שצלעותיהן אינן שוות ו/או זוויותיהם אינן ישרות.

20) כל ריבוע הוא מלבן.

נכון, כי ריבוע הוא מקבילית ישרת זווית.

21) לא כל מלבן הוא ריבוע.

נכון, כי יש מלבנים שצלעותיהם הסמוכות אינן שוות. אלו שצלעותיהם שוות הם ריבועים.

22) כל מעויין הוא מרובע.

נכון, כי לכל מעויין יש 4 צלעות.

23) כל מעויין הוא מצולע.

נכון, כי כל מעויין הוא מצולע בעל 4 צלעות.

24) כל המשולשים הם מצולעים.

נכון, כי לכל המשולשים יש צלעות.

25) כל המרובעים הם מחומשים.

לא נכון, כי למחומשים יש 5 צלעות ולמרובעים יש 4 צלעות.

המשך