חישוב משכי זמן

1) כמה זמן חלף מהשעה  845 בבוקר עד השעה 20 9 בערב?

2) הראל הכין את שיעוריו משעה  220 אחר הצהריים עד השעה 605 בערב. כמה זמן הכין את שיעוריו?

3) יואב קם בבוקר בשעה חמש וחצי ויצא לעבודתו. הוא חזר לביתו בשעה 820 בערב. כמה זמן נעדר מביתו? 

4) חגית יצאה לטיול ביום א' בשעה 740 בבוקר. היא סיימה את הטיול בשעה 215 לפנות בוקר. כמה זמן ארך הטיול?

5) 7 פועלים עבדו מהשעה 615 בבוקר עד השעה 300 אחר הצהרים. כמה שעות עבודה השקיעו? כמה דקות עבודה הם צברו?

6) הלימודים בבית ספר "יבנה" מתחילים בשעה 810 בבוקר ונמשכים עד 305 אחר הצהריים. כמה זמן נמשכים הלימודים ב"יבנה"? תנו את התשובה ביחידות מעורבות ובדקות.

7) כמה דקות חלפו מ - 640  בבוקר עד 712  בבוקר?

8) השיעור השני בבית ספר מתחיל בשעה 850 ומסתיים לאחר 45 דקות. באיזו שעה הוא מסתיים?

השלימו

42 דקות 8 שעות  =  _______________  דקות.

49 שניות 7 דקות =  _______________  שניות.

34 שניות 19 דקות 3 שעות = _____________ שניות.

78 דקות =  _________ דקות _________ שעות.

893 שניות  =  ________  שניות  ____________  דקות  ___________  שעות.

610 דקות  =  ________ דקות  ______________  שעות.

61 דקות  =  ___________  שניות.

4 שעות  =  _________  דקות  = __________ שניות.

561 שניות =  ________ שניות  ____________  דקות _____________ שעות.

67 דקות 9 שעות  = ______________ דקות.

 

בחודש יש __________ ימים.

בשנה רגילה יש _____________  חודשים.

בשנה מעוברת יש ____________ חודשים.

סדר החדשים העבריים בשנה הוא:

 

____________________________________________________

 

בשנה האזרחית ינואר בא לפני __________ של אותה שנה.

 

אחרי ספטמבר  בא ___________ .

החודש העשירי בשנה האזרחית הוא ___________ .

החודש השלישי בשנה בלוח העברי הוא ___________ .

החודש האחרון בשנה לפי הלוח העברי הוא ___________ .

לפני יולי בא באותה שנה חודש __________ .

ראש השנה חל בחודש  ________

תחילת שנת הלימודים לפי השנה האזרחית היא בתאריך _____________ .

הסבירו את מרכיבי התאריך האזרחי : 19/10/04 .

הסבירו את מרכיבי התאריך העברי: ה' באייר ה' תשס"ה.

מנו מאורעות או חגים קבועים בחדשים העבריים.

מנו מאורעות או חגים קבועים בחדשים הלועזיים.

שנת הלימודים מתחילה ב - 04 /  9  / 1  באיזה חודש עברי (בערך) מתחילה שנת הלימודים? מה שם החודש הלועזי שבו מתחילה שנת הלימודים?

חנוכה חל בכסלו , באיזה חודש לועזי (בערך) חל חנוכה?

מהו ט"ו בשבט? באיזה חודש לועזי (בערך) הוא מתקיים? מהי עונת השנה בתאריך זה?

מתי חל פסח? מהו החודש המקביל (בערך) בשנה הלועזית?

רישמו על סרט נייר את חודשי השנה העברית לפי סדרם.

רישמו על סרט נייר את חודשי השנה הלועזית לפי סדרם.

נסו לתאם בין החודשים העבריים ללועזיים. מה הן מסקנותיכם?

חזרה לתפריט ראשי