קיבולת

יחידות נפח משמשות למדידת התכולה של גופים. כלומר, כמה יחידות נפח מוכלות בתוך גוף.

כדי למדוד נפח של נוזלים משתמשים ביחידה: ליטר.

ליטר = 1 דצמ"ק.

בדקו אילו כלים בביתכם או במעבדת בית הספר מכויילים ומצויין בהם כמה הם יכולים להכיל, כלומר, מהי הקיבולת שלהם.

קחו כלי שמכיל 1 ליטר. מלאו אותו במים עד לקו שמסמן את הליטר. מיזגו את המים לכוסות. כמה כוסות מלאתם?

יש כלים שמכויילים ביתר דיוק. כמה קווים מחלקים את הליטר?

הליטר מחולק ל __________ יחידות.

כל אלפית כזאת של ליטר נקראת: מיליליטר. רושמים אותה בקצרה: מ"ל. 

- היכן נפגשתם ביחידת מידה בעלת שם דומה?

_______________________

- למה היא נקראת בשם זה?

________________________

איספו אריזות של נוזלים שונים. קיראו את הכתוב עליהן והשוו את הקיבולת שלהם.

- השוו קיבולת של פחית משקה לקיבולת של בקבוק מים קטן?

- מהי הקיבולת של בקבוקי השמן שבידיכם? השוו את מחירי השמן. איזה שמן זול יותר?

- אם אדם מאוד צמא ורוצה לשתות הרבה, מה כדאי לו לשתות: פחית משקה או בקבוק משקה? נמקו.

השלימו

560 מ"ל 8 ליטר הם ________________ מ"ל.

45 מ"ל  7 לי' הם __________________ מ"ל.

905 מ"ל 2 ליטר  הם _______________ מ"ל

120 מ"ל 4 לי'  הם  ________________ מ"ל

420 מ"ל 9 לי' הם _________________ מ"ל.

 

היפכו ליחידות מעורבות

1200 מ"ל = ________________________

6705 מ"ל = ________________________

9005  מ"ל = ________________________

6010  מ"ל = ________________________

7200  מ"ל = ________________________

8008  מ"ל  =  _______________________

9800  מ"ל = ________________________

השלימו את החסר:

כדי להפוך מ"ל ליחידות מעורבות, עלינו ל______________ את היחידות

ב _____________  השארית נותנת לנו את מספר המיליליטרים הבודדים.

אנחנו קוראים להם : מיליליטרים בודדים כי ____________________ .

 

כדי להפוך יחידות קיבול מעורבות למיליליטרים עלינו ______________

את הליטרים ב ____________ ולחבר את ה_______________ .

 

יחידות משקל

אילו יחידות משקל אתם מכירים?

_________________________________ .

איספו עטיפות ואריזות של מיצרכים שונים וקיראו מה משקלן.

למדנו את המושגים : ברוטו, טרה , נטו.

הסבירו:

ברוטו הוא _____________________________________ .

טרה הוא ______________________________________ .

נטו הוא _______________________________________.

- משקל ברוטו של קופסת מזון הוא 700 גר'. משקל התכולה הוא 670 גר'. מהו הטרה של הקופסה?

 

אפשר להשתמש בתיאור גרפי של הקשרים בין ברוטו, טרה ונטו.

הברוטו הוא השלם, הטרה הוא אחד החלקים. עלינו לחשב את הנטו, שהוא החלק השני. כדאי להשתמש בתיאור הגרפי של היחסים:

המשך