הבה נתרגל מעבר של יחידות שטח ונפח

דוגמא לשלבי הפתרון

כיצד להפוך יחידות שטח?

כמה סמ"ר מרובעים יש ב - 9 מ"ר?

שלב ראשון:

כמה ס"מ יש במ'?

במטר יש 100 ס"מ.

שלב שני:

כמה סמ"ר יש במ"ר?

במטר מרובע יש 100 בריבוע ,    , סנטימטר מרובע.

שלב שלישי:

כמה סמ"ר יש ב - 9 מ"ר?

ב - 9 מ"ר יש 90,000 סמ"ר  =  10,000 סמ"ר x  9  = 1002 סמ"ר x 9

 

שימו לב: העלאה בחזקה קודמת לכפל.

 

1) פיתרו:

 

א) 8 דצמ"ר  =  ____________ סמ"ר.

ב) 5 סמ"ר = ______________  ממ"ר.

ג) 2 מ"ר = ___________ דצמ"ר = ___________  סמ"ר = _____________  ממ"ר.

ד) 4  ק"מ  =  ________________ מ'.

ה) 3 קמ"ר = ________________ מ"ר  =  ______________ דונם.

ו) 7 דצמ"ר  =  ________________ סמ"ר.

ז) 4 דצמ"ר  =  _______________  סמ"ר.

ח) 2 סמ"ר = _____________  ממ"ר.

ט) 9 קמ"ר  =  _____________ דונם.

י) 17  קמ"ר  =  ______________  דונם.

י"א) 32  סמ"ר  =  _____________  ממ"ר.

י"ב) בדצמ"ר אחד יש _____________ ממ"ר.

י"ג) במ"ר אחד יש _______________ דצמ"ר.

י"ד) בדונם יש _________________ מ"ר.

ט"ו) ב - 7 דונם יש ______________  מ"ר.

ט"ז) 7 דונם ועוד 80 מ"ר  =  __________________  מ"ר.

י"ז) 5  מ"ר  ועוד 67  סמ"ר  = ______________  סמ"ר.

 

למדנו איך לפרוט יחידות גדולות לקטנות.

נלמד איך לקבץ יחידות קטנות ליחידות גדולות.

קבצו ליחידות גדולות:

 7200 סמ"ר הם _______________דצמ"ר?

שלב ראשון:

בדצמ"ר אחד יש 102 סמ"ר , כלומר, 100 סמ"ר.

שלב שני:

במעבר מיחידות קטנות ליחידות גדולות עלינו לחלק [פחות יחידות אך כל אחת מהן גדולה יותר].

נחלק את 7200 ב - 100.

היפכו ליחידות מעורבות:

78,341 סמ"ק  הם _____________ דצמ"ק ועוד _________  סמ"ק.

שלב ראשון:

מעבר מיחידות קטנות לגדולות מתבצע על ידי חילוק.

שלב שני:

בדצמ"ק אחד יש 103 סמ"ק, כלומר 1000 סמ"ק.

שלב שלישי:

נחלק את 78,341 ב - 1000 נקבל 78 דצמ"ק ו - 341 סמ"ק שארית. את השארית אי אפשר לקבץ לדצמ"ק .

הפתרון הוא:

 78,341 סמ"ק  הם 78 דצמ"ק ועוד 341 סמ"ק.

2) היפכו ליחידות מעורבות:

א) 6783 ממ"ק הם ___________ סמ"ק ועוד _________ ממ"ק.

ב) 93,421  ממ"ק הם ________ סמ"ק ועוד ________ ממ"ק.

ג) 7892  סמ"ק  הם  ______________ דצמ"ק ועוד __________ סמ"ק.

ד) 1290 דצמ"ק הם _______________ מ"ק _______________ דצמ"ק .

ה) 6109 דונם הם _____________ קמ"ר ועוד __________ דונם.

ו) 7691 קמ"ר  הם _________________ דונם .

ז) 67 מ"ק הם _____________ דצמ"ק  .

ח) 42 מ"ק הם ______________ סמ"ק.

ט) 7009 דצמ"ק הם ___________ מ"ק ועוד _________ דצמ"ק.

י) 670,000 סמ"ק  הם _____________ מ"ק.

 

3) על שטח של 4 דונם ועוד 670 מ"ר בנו מבנה ששטחו 1590 מ"ר. כמה שטח נותר ללא בנייה?

4) הכשירו מגרש מלבני שרוחבו 70 מ' ואורכו 120 מ' לחנייה. לשם כך הוא הוקף בגדר וכוסה באספלט. מה אורך הגדר? מה שטח האספלט? רישמו את התשובה ביחידות מעורבות של דונם ומ"ר.

בניית מטר של הגדר עלתה 250 ש"ח. הריצוף של מ"ר אספלט עלה 15 ש"ח . כמה עלתה הכשרת המגרש?

 

5) בשנות ה - 80 של המאה ה - 20 נאספו הנתונים הבאים על ארצות העולם.

 

שם הארץ

שטח הארץ

מספר התושבים

אירן

1,648,000 קמ"ר

41.6 מיליון

אפגניסטן

647,497 קמ"ר

17.2 מיליון

ארגנטינה

2,776,889 קמ"ר

28.4 מיליון

אתיופיה

1,221,900 קמ"ר

33.5 מיליון

ארצות הברית

9,363,123 קמ"ר

232.8 מיליון

ברזיל

8,511,965 קמ"ר

131 מיליון

בריטניה

244,046 קמ"ר

55.9 מיליון

טורקיה

780,576 קמ"ר

47.1 מיליון

יפן

372,313 קמ"ר

120.3 מיליון

ישראל

28,200 קמ"ר

4.2 מיליון

מצרים

1,001,449 קמ"ר

45.5 מיליון

ניגריה

923,768 קמ"ר

83.7 מיליון

סוריה

185,180 קמ"ר

10 מיליון

סין

9,561,000 קמ"ר

1.03 מיליארד

סינגפור

581 קמ"ר

2.5 מיליון

עירק

438,446 קמ"ר

14.5 מיליון

קנדה

9,976,139 קמ"ר

24.7 מיליון

תימן

195,000 קמ"ר

6.2 מיליון

 

1) איזו מדינה היא בעלת השטח הגדול ביותר?

2) איזו מדינה היא בעלת האוכלוסייה הגדולה ביותר?

3) באיזו מדינה צפיפות האוכלוסין היא הגדולה ביותר?

4) באיזו מדינה צפיפות האוכלוסין הקטנה ביותר?

5) מה פירוש הביטוי: " בשנות ה - 80 של המאה ה - 20?"

6) למה חייבים לציין את המועד שבו לוקטו הנתונים שבטבלה?

7) איך מחשבים את צפיפות האוכלוסין?

8) אם אנחנו רוצים לקבל מושג כללי על צפיפות האוכלוסין מה עלינו לעשות?

9) כאשר מעגלים את המספרים אפשר לקבל בערך את המידע על צפיפות האוכלוסייה בחישוב מהיר בעל-פה. תנו דוגמא לחישוב כזה.

10) האם המידע על צפיפות האוכלוסין מסביר כמה אנשים מצויים בכל מקום במדינה? הסבירו. 

המשך