כיתה ד
ספר התלמיד - כיתה ד ספר המורה - כיתה ד

כיתות ה-ו

ספר התלמיד

ספר המורה              חזרה לתפריט ראשי

בניות:

בניות 1

בניות 2

בניות 3

בניות 4

בניות 5

בניות 6

בניות 7

הנדסה ה':

הקדמה

המחוגה ושימושיה

ישרים מאונכים

כיצד נוריד אנך

קווי הלוואי של המשולשים

חוצי זוויות במשולש

משפחת המרובעים

גבהים במקביליות

הגדרות

מדידות

מבחן עצמי

קבוצות יחסים בין מצולעים

הנדסה ה':

המחוגה ושימושיה

מה למחוגה ולישרים מאונכים

כיצד חוצים זווית

קווי הלוואי של המשולשים

גבהים במשולש

משפחת המרובעים

גבהים במקביליות

מדידות

מבחן עצמי

יחידות:

יחידות אורך

נוסחאות

הוצאת שורש

דצימטר מרובע

יחידות נפח

תרגול מעבר של יחידות שטח ונפח

קיבולת

בעיות שונות בנושא: טרה, ברוטו, נטו

חישוב משכי זמן

יחידות:

יחידה 1

יחידה 2

יחידה 3

יחידה 4

יחידה 5

יחידה 6

יחידה 7

יחידה 8

יחידה 9

יחידה 10

יחידה 11

יחידה 12

יחידה 13

סיכום

חישובי שטחים

חישובי שטחים באמצעות נוסחאות

משולש

טרפז

המעגל והעיגול

חישובי שטחים

חישובי שטחים באמצעות נוסחאות

משולש

טרפז

המעגל והעיגול

גיזרה

מיקטע