היחסים בין הספרות

המכנה של העשרות גדול פי ___________ מהמכנה של האחדות.

אחדה היא 1/10 מעשרת .

איזה חלק מהמאה מהווה עשרת?

פי כמה גדולה המאה מעשרת?

סדרו את הספרות של המספר הבא במקומות המתאימים:

5219

 

    סיפרת האחדות

סיפרת העשרות

סיפרת המאות

סיפרת האלפים

 

 

 

 

                                                        

נסדר את הספרות בצורת מדרגות. היכן נרשום כל סיפרה?

                                               כל סיפרה קטנה פי 10 מזו שמשמאלה, לכן נרשום אותה במדרגה תחתונה יותר.

אם נקטין את סיפרת האחדות פי 10 נקבל _________ .

סיפרת המאות קטנה פי 10 מסיפרת האלפים

סיפרת העשרות קטנה פי 10 מסיפרת המאות

סיפרת האחדות קטנה פי 10 מסיפרת העשרות

 

 

 

פי כמה קטנה סיפרת המאיות מסיפרת העשיריות?

_______________ .

פי כמה קטנה סיפרת האלפיות מסיפרת העשיריות?

_____________ .

בכמה עלינו לחלק אחדה כדי לקבל מאית?

_______________ .

בכמה עלינו לחלק עשרת כדי לקבל עשירית?

_____________ .

פי כמה קטנה אלפית מאלף?

_____________ .

המשך