המכנה אומר לנו את מה הסיפרה מונה.

אנחנו יודעים מה הוא המכנה לפי המקום של הסיפרה בתוך המספר.

המקום יכול להכיל רק את אחד המונים:  0 , 1 , 2, 3 , 4 , 5, 6 , 7 , 8 , 9 .

המכנים יכולים להיות: אחדות, עשרות, מאות, _______ , ______ _______ ,

רישמו את המכנים של הספרות במספרים הבאים:

 

7  ,  567 , 78 , 4356  , 7108 , 56243 , 862100  , 9000745 ,  21564769 .

 

דוגמא:

המספר 4602

שימו לב!

יש להבחין בין מספר כולל של האחדות במספר לבין מספר האחדות המצויות במקום המיועד לציון האחדות.

אלו הן אחדות בודדות שאי אפשר לקבצן לעשרות.

כמה אחדות יכולות להירשם במקום של סיפרת האחדות? ________

במספר 4602 יש _________ מאות. כמה מאות רשומות במקום של סיפרת המאות? ________

למה במספר 4602  יש 46 מאות, אבל סיפרת המאות היא 6 ?

_________________________________________________

כמה עשרות יש במספר הנתון? כמה מהן מצויות במקום של סיפרת העשרות? הסבירו.

__________________________________

 

רישמו מספר ארבע-סיפרתי כלשהו. ציינו את מספר האחדות שבמספר ואת מספר המאות שבו.

מהי סיפרת האחדות שלו?

כמה עשרות במספר שבחרת?

מהי סיפרת העשרות שלו?

המשך