נא להכיר :

מספר שאפשר לבטאו באמצעות שבר פשוט ניקרא: מספר רציונאלי.

 

דוגמאות למספרים רציונאליים:

2/3 , 4/5 , 7/1 , 8/11, 9/1, 7/16 , 4/5 , 57/21 , 9/4 , 8/4, 13/1 .

קיראו את המספרים שלעיל ורישמו איזה סוגי מספרים כלולים בקבוצת המספרים הרציונאליים שבקבוצה.

שברים ________ , מספרים ___________ , שברים מ__________ .

השלימו את המשפטים הבאים:

בקבוצת המספרים הרציונאליים כלולים שברים ___________ ,שברים מ_________ וגם מספרים שלמים. את כל המספרים האלה אפשר לכתוב בכתיב של  שברים ________ .

האם המספר המעורב :

                                הוא רציונאלי? נמקו!

מספרים מעורבים אפשר להפוך לשברים __________ , כלומר אפשר לכתוב אותם בכתיב  רציונאלי. את המספר הטבעי 12 אפשר לכתוב גם כמספר רציונאלי : 12/1 . מסקנה: המספרים הטבעיים שייכים לקבוצת המספרים ה________ , כי אפשר להציגם כשבר פשוט על ידי חילוקם ב ________.

 

 

לפניכם שתי קבוצות מספרים, השוו ביניהם.

קבוצה א':

1/10  , 3/100 , 7/10 , 5/1000 , 1/100 , 9/100 , 1/1000 .

קבוצה ב':

3/11 , 7/8 ,  9/23 , 9/26 , 5/7 , 2/3 ,3/4 .

זיכרו: בהשוואה חייבים להתייחס גם לשווה וגם לשונה.

בשתי הקבוצות יש _______________________ .

המספרים בשתי הקבוצות הם מספרים רציונאליים, כי _______________ .

המכנים בקבוצה א' הם __________________________ .

בקבוצה ב' לשברים יש _______________ שונים.

ארגנו את ההשוואה בטבלה.

לפניכם השמות של שתי הקבוצות. מיתחו קו בין הקבוצה לשם המתאים לה.

1) שברים פשוטים;       

2) שברים עשרוניים (שברים שהמכנים שלהם הם חזקות של 10) .

נמקו את החלטתכם.

_____________________________________________ .

השברים בקבוצה א' שייכים לקבוצת השברים ה___________ ,כי __________ .

השברים בקבוצה ב' הם שברים _____________ , כי __________ .

השברים העשרוניים הם שברים פשוטים שהמכנים שלהם הם חזקות של ______ .

את השברים העשרוניים נוהגים לכתוב ללא קו שבר, בדומה למספרים הטבעיים. רושמים נקודה שמפרידה בין השלמים לשברים.

למשל:

גם המספרים השלמים הם מספרים רציונאליים כי ______________ .

כל המספרים הטבעיים שאנחנו מכירים הם מספרים עשרוניים.

במספר   67453

המכנה של 6  הוא עשרות אלפים, כי 6 מונה את כמות עשרות-האלפים שיש במספר הנתון.

המכנה של 7 הוא אלפים, כי 7 מציין כמה אלפים בודדים, עד תשעה אלפים, יש במספר הנתון.

המכנה של 4 הוא ________ , כי הוא מציין כמה מאות שלמות, עד 9 מאות,  יש במספר הנתון.

המכנה של 5 הוא ______  , כי הוא מציין את כמות העשרות, עד 9 עשרות, שיש במספר.

המכנה של 3 הוא אחדות ,כי הוא מונה את האחדות הבודדות (עד 9) שבמספר, שאינן מאוגדות בקבוצות של עשרות, מאות, אלפים או עשרות-אלפים.

במספר 67453 יש 6 פעמים עשרת אלפים.

יש בו 67453 אחדות.

יש בו 67 אלפים, 674 ______ , ______ עשרות ,  _______ אחדות.

המשך