בעזרת סדר הפעולות וחזקות של 10 נבטא מספרים גדולים. למשל:

 

כדי להקל על החישוב במספרים גדולים נוהגים לעגלם עד סיפרה אחת או שתי ספרות עיקריות (ראשונות) ולבטא אותם באמצעות חזקות של 10.

דוגמא:

פיתרו:

1. יש המעריכים את מספר הכוכבים ב -    כיתבו את המספר הזה ללא חזקה.

2. מרחק כדור הארץ מהשמש הוא בממוצע 149,450,000 ק"מ. עגלו את המספר הזה בדיוק של שתי ספרות ראשונות ורישמו אותו בעזרת חזקות של 10.

3. האור מתפשט במהירות שלס"מ לשנייה. כיתבו את המספר הזה באריכות, ללא חזקות של 10.

כמה ק"מ לשנייה עובר האור? רישמו זאת בכתיב מלא ובכתיב מקוצר. כמה ק"מ לשעה עובר האור? רישמו זאת בשני הכתיבים שלמדנו.

כמה ק"מ עוברת קרן האור בשנה?

למספר הק"מ שעוברת קרן האור בשנה קוראים: שנת אור.

4. כוכב הרחוק מכדור הארץ 20 שנות אור, רחוק ממנה _____________________ ק"מ ובכתיב של חזקות של 10 : _________________________ .

המשך