סדר פעולות

 

פיתרו את התרגילים הבאים והיזכרו בחוקים של סדר הפעולות.

=  8  -  7  X  9

= 13  +  5  X  4

= 5 X 7  +  2

= 7  :  56  +  9  X  8

= 8  :  32  -  96

פיתרו ללא מחשבון את התרגילים הבאים וקיבעו מה הם החוקים שלפיהם עבדתם.

פעולות ה ______  וה ________ קודמות לחיבור ולחיסור.

הסוגריים ____________ לכל.

בתרגילים המסומנים ב - * מופיעים אותם המספרים ואותן הפעולות.

מדוע יש תרגילים שבהם הסוגריים מובילים לתוצאה שונה מזו של התרגיל המסומן הראשון

ויש כאלה שנותנים אותה תוצאה? מהי מסקנתכם? 

 

יש שלבים בפיתרון:

שלב א': סוגריים.

שלב ב': כפל וחילוק.

שלב ג': חיבור וחיסור.

כאשר יש מיספר פעולות השייכות לאותו שלב,  ניפתור לפי סדר הכתיבה.

לדוגמא:

= 7 X 9 : 81 X 2

= 7 X 9 : 162

126 = 7 X 18

 

נכניס בתוך התרגיל שפתרנו סוגריים שיכילו שני מרכיבים של התרגיל. נזיז את הסוגריים כל פעם למקום אחר ונפתור את התרגילים.

איזו מסקנה ניתן להסיק מפעולותינו?

= 7 X 9 : ( 81 X 2 )

= 7 X 9 : 162

126 = 7 X 18

 

= 7 X ( 9 : 81 ) X 2

= 7 X 9 X 2

126 = 7 X 18

 

את התרגיל הבא פיתרו עם מחשבון. רישמו את התשובה שעל הצג:

= ( 7 X 9 ) : 81 X 2

2.5714286 = 63 : 162

התשובה שקיבלתם היא שבר עשרוני, עליו נלמד בקרוב.

הכניסו בתרגיל סוגריים שיכילו 3 מרכיבים של התרגיל כל פעם:

= 7 X ( 9 : 81 X 2 )

= 7 X ( 9 : 162 )

126 = 7 X 18

 

= ( 7 X 9 : 81 ) X 2

= ( 7 X 9 ) X 2

126 = 63 X 2

המסקנה : __________________________________________________ .

פיתרו:

= 4 2 5 + 4

= 4 : 2 X5

= 8 X 5 : 20

= 2 : 6 4 2 : 8 X  3

= 2: 6 4 2 : ( 8 X 3 )

= 2 : 6 4 ( 2 : 8 ) X 3

= 2 : 6 ( 4 2 ) : 8 X 3      **

= 2 : ( 6 4 ) 2 : 8 X 3     **

= ( 2 : 6 ) 4 2 : 8 X 3 

איזו בעיה מתעוררת בתרגילים המסומנים ב - ** ? האם אתם יודעים כיצד לפתור את התרגילים האלה?

המשך