פיתרו את התרגילים הבאים, ציינו בכל אחד מהם את המכנים המשותפים. הסבירו בחמשת התרגילים הראשונים כיצד נעשית פעולת הפריטה.

דוגמא:

מ 8 האחדות פרטנו שלם אחד ל 5 חמישיות ואז החסרנו חמישיות מ________ ואחדות מ______ .

בתרגיל:

לא יכולנו לחסר 9 עשיריות מ 2 עשיריות, לכן פרטנו אחדה אחת ל 10 עשיריות. צרפנו ל 10 העשיריות שפרטנו את שתי העשיריות המצויות במקום של סיפרת העשיריות. ביחד יש לנו 12 עשיריות.

עכשיו נחסר 9 עשיריות מ 12 עשיריות , קיבלנו 3 עשיריות. באותו אופן נמשיך לסיפרת האחדות וכך הלאה. 

פיתרו במאונך  וללא מחשבון את התרגילים הבאים:

 

=  3.4  -  8.1 (א

=  0.084  -  37 (ב

=  0.007  - 0.7 (ג

=  5.24  -  34.567 (ד

=  7.66  -  15.2 (ה

=  39  -  91.03 (ו

=  4.69  -  39 (ז

= 0.089  -  0.3 (ח

= 56  -  72.23 (ט

= 3.5  -  45.009 (י

= 234  -  400.07 (י"א

=  9.08  -  70.01 (י"ב

= 0.05  -  30.02 (י"ג

= 0.007  -  80 (י"ד

=  34.56  -  68 (ט"ו

= 0.0197  -  0.2(ט"ז

=  0.057  -  3 (י"ז

= 0.92  -  12 (י"ח

= 4.196  -  12.196 (י"ט

= 0.076  -  0.76 (כ

פיתרו:

במה שווה ובמה שונה החיבור והחיסור של השבר הפשוט מזה של השבר העשרוני?

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

מציאת המכנה המשותף בשברים פשוטים מצריך שיקול דעת ופעולות מתאימות, בשבר העשרוני הארגון של המספר יוצר את ה__________ המשותף על ידי ___________    _________ .

 

פיתרו את הבעיות הבאות ובידקו את תשובותיכם בעזרת מחשבון.

חזרה