חיבור וחיסור של השבר הפשוט והשוואתו לחיבור וחיסור של השבר העשרוני

כדי לחבר את השברים הפשוטים צריך להביא בחשבון ארבעה מצבים שונים לחישוב המכנה המשותף: 

 

1. כאשר בשברים הפשוטים המחוברים או המחוסרים  הם בעלי מכנה משותף.

המכנה המשותף נתון, אין צורך לחשבו.

דוגמא:

רישמו תרגיל נוסף השייך לסוג הזה של התרגילים.

 

2. כאשר אחד המכנים מכיל את השני כגורם, יש שתי אפשרויות: או שהמכנה המשותף יהיה של השבר

 בעל המכנה ___________  או שהמכנה המשותף יהיה ____________________  .

 

א.      המכנה המשותף יכול להיות המכנה הגדול מבין השניים ( נקבל אותו על ידי הרחבתו של השבר בעל המכנה הקטן).

 

דוגמא:  

תנו דוגמא לתרגיל כזה.

ב. המכנה המשותף יכול להיות המכנה הקטן מבין השניים ( נקבל אותו על ידי צמצום השבר בעל המכנה הגדול ).

 

דוגמא:

תנו דוגמא לתרגיל כזה.

 

3. כאשר המכנים זרים זה לזה, המכנה המשותף  הוא ________________ .

 

דוגמא:

תנו דוגמא.

 

4. אם למכנים יש גורמים משותפים המכנה המשותף הקטן ביותר יתקבל על ידי  פירוק ל ____ ומציאת המכפלה המשותפת ה______________.

 

 

דוגמא:

תנו דוגמא.

 

במספרים השלמים ובשברים העשרוניים המכנה המשותף ניקבע לפי _______ .

 

הנקודה העשרונית יכולה לסייע לנו בכתיבת תרגילי חיבור וחיסור במאונך, כי

__________________________________ .

את המכנה המשותף במספרים העשרוניים אין צורך לחשב, כי הוא נקבע לפי המקום במספר.

הכסף מאורגן לפי השיטה ה_________ .

בחלק מתרגילי החיבור יש לבצע המרה.

במספרים העשרוניים אנחנו ממירים עשר אחדות לעשרת, עשר עשרות למאה, עשר מאות לאלף וכך הלאה.

 

ההמרה במספרים עשרוניים המכילים שבר עשרוני נעשית לפי אותו עיקרון:

10 אלפיות תומרנה למאית אחת, 10 מאיות תומרנה לעשירית אחת ו 10 עשיריות תומרנה לשלם אחד [לאחדה אחת].

 

במספרים העשרוניים ההמרה מתבססת על העובדה שהמכנים של המספרים השלמים והשברים העשרוניים הם חזקות של __________ .

 

בשברים הפשוטים המכנים יכולים להיות כל מספר שהוא חוץ מ _______ , כי אסור לחלק ב ________ .  

איזה סוג של מספרים קל יותר לחבר, שברים פשוטים או עשרוניים?

_________________________________________   .

השוו בין  השברים הפשוטים  והשברים העשרוניים. ציינו יתרונות וחסרונות של כל אחת משיטות הכתיבה האלה.

במה שונה ובמה שווה החיבור של השבר הפשוט מזה של השבר העשרוני?

_____________________________________________ 

______________________________________________

מציאת המכנה המשותף בשברים פשוטים מצריכה שיקול דעת ופעילות בהתאם לכך.

בשבר העשרוני הארגון של המספר יוצר את ה__________  המשותף על ידי ___________  __________  .

המשך