חיבור שברים עשרוניים

 

לפניכם מיספר תרגילים. פיתרו אותם במאונך ורישמו את דרכי החשיבה המשותפות לכולם.

 

= 45  + 2917

= 231946  +  5613

= 57.8 + 47

= 610.56 + 65.4

= 517.82 + 341.1

= 4.5 + 398.12

=9182.475 + 32.8

= 371 + 93

בידקו את תשובותיכם בעזרת מחשבון.

 

כל התרגילים הם במספרים__________ .

בכולם אנחנו מחברים אחדות עם ___________,  עשרות עם ________ , מאות עם __________ ,

עשיריות עם _________ , מאיות עם ________ , אלפיות עם __________ וכך הלאה.

ארגון המספרים לצורך חיבור או חיסור במאונך הוא למעשה יצירת _________ __________ .

במספרים עשרוניים המכנים נקבעים על ידי ___________ של הסיפרה בתוך המספר.

 

פעילות

איספו אריזות של מצרכים עם רישום המחיר עליהם. חשבו מחירם של מספר מיצרכים בעזרת מחשבון.

לפי החוקיות של השבר העשרוני ולפי התוצאה של המחשבון, חשבו במאונך את סכום המחירים. נסחו את החוק לפיו עבדתם.

_______________________________________________

________________________________________________

השקלים השלמים כתובים מ_________ לנקודה העשרונית.

האגורות, שהן חלק מהשקל נכתבות מ _________ לנקודה העשרונית.

ידענו לחבר במאונך כי חיברנו אגורות עם _________ , עשרות אגורות עם _____

____________ , שקלים עם שקלים וכך הלאה.

כל אגורה היא מאית של _______ , כל 10 אגורות הן _________ של  שקל, חיברנו עשיריות עם עשיריות ומאיות עם מאיות.

על ידי הכתיבה האנכית יצרנו _________  ________ .

 

 

פיתרו את התרגילים הבאים בעזרת מחשבון ובידקו את תשובותיכם ללא מחשבון.

 

האם נוח לבדוק תרגילים בשברים פשוטים בעזרת מחשבון? נמקו.

 

הפיתרון בשברים פשוטים ללא מחשבון קל/ קשה יותר מהפיתרון באמצעות מחשבון. מחקו את המיותר ונמקו את מסקנותיכם.

 

המסקנה :

 

לפעמים יותר קל לעבוד עם ___________________   לפעמים יותר קל לעבוד 

_________________ מפני ש ___________________ .

תנו דוגמא לתרגיל שנוח יותר לפותרו עם מחשבון ודוגמא לתרגיל שנוח יותר לפותרו ללא מחשבון.

כל התרגילים בקבוצת התרגילים האחרונה הם תרגילי ___________ .

סיכום

כדי לבצע את החיבור עלינו לעשות ____________    _____________ .

המכנים המשותפים במספרים הטבעיים נקבעים לפי _________________   בתוך ______ .

אנחנו מחברים מאיות עם מאיות, עשיריות עם עשיריות, אחדות עם אחדות , עשרות עם עשרות וכו'.

אם המחוברים הם מספרים מעורבים בעלי שברים פשוטים מחברים את השלמים לחוד ואת השברים הפשוטים לחוד.

לשלמים יש מכנים משותפים לפי המקום בתוך המספר.

המשך