image013

מאמרים:

בכמה יותר, בכמה פחות  מאת חני גביש

המשמעויות השונות של החיסור ותרומתן לפיתוח החשיבה מאת תלמה גביש

החילוק של המספרים הטבעיים מאת תלמה גביש

תרומתם של תרגילי החילוק הארוך להתפתחות של הפרט מאת תלמה גביש

לשון, חשבון וחשיבה מאת תלמה גביש

למען תרבות של חשיבה מאת תלמה גביש

שימוש מושכל ברמזי לשון בעת פתרון בעיות במספרים טבעיים מאת תלמה גביש

אל תיתנו להם בדידים  מאת תלמה גביש

הא-סימטרייה של הכפל האריתמטי מאת תלמה גביש

הוראת ליקויי למידה בגישת ספרי "מתמטיקה יסודית" מאת רון אהרוני, חנה הלר ואביבה מצליח

כינוי = נכפל = מחולק = שלם מאת פרופ' רון אהרוני

שבר פשוט – שבר עשרוני – אחוזים מאת תלמה גביש, חני גביש

חשיבותם של ניסוחים מפורשים מאת  פרופ' רון אהרוני

שלושה עקרונות בהוראת המתמטיקה ומה קורה כשעוקפים אותם מאת פרופ' רון אהרוני

חשיבותם של סיפורים חשבוניים מאת חני גביש

המתמטיקה כשפה - חשיבותם של מושגים לשוניים בבניית שפה מאת תלמה גביש

dd01732_j0135471