מבחר בעיות חלק ב'

22) סקר שערך יישוב בין תושביו העלה את הנתונים הבאים:

ל 8 משפחות יש 5 ילדים למשפחה.

ל - 11 משפחות יש 4 ילדים למשפחה.

ל 19 משפחות יש 3 ילדים למשפחה.

ל 28 משפחות יש 2 ילדים למשפחה.

ל 16 משפחות יש ילד אחד למשפחה.

ל 5 מישפחות אין ילד.

כמה ילדים למשפחה יש בממוצע ביישוב?

עגל את התוצאה עד לסיפרה אחת אחרי הנקודה.

מה אפשר ללמוד מהתוצאה שקיבלת?

23) 90 גרם הם % __________ מ 3 טון.

24) בבית ספר מקיימים 12 חוגים אחר הצהריים. 3 מהם הם חוגי שחמט לרמות שונות. חוגי השחמט הם % ________  מכלל החוגים.

25) במישאל דעת קהל  37% מהנישאלים  הביעו שביעות רצון מהשירותים הציבוריים. 45% ביקרו חלקית את השירותים. היתר היו מאוד לא מרוצים. איזו מסקנה ניתן להסיק מהנתונים האלה? נמקו.

26) מחקר שנערך באיטליה מצא שתלמיד ממוצע בבית הספר נושא לפחות פעם בשבוע ילקוט השוקל כ 30% ממשקל גופו. לפי זה תלמיד שמשקלו 41 ק"ג נושא לפחות פעם בשבוע ילקוט שמשקלו ___________ ק"ג  ו ________ גרם. מומחים לנושא מתריעים על כך. מה דעתך?

27) בצעדה עממית השתתפו 2340 צועדים. היו 3 מסלולים לבחירה: ארוך, בינוני וקצר.

56.2% בחרו במסלול הארוך, 34.5% בבינוני והיתר בקצר. כמה צועדים בחרו במסלול הקצר? כדי לתת תשובה הגיונית עליך לעגל את המספרים למספרים שלמים. מה אתה לומד מהתהליך הזה?

28) 43% מתלמידי בית ספר הם בנים. מספר הבנות עולה על מספר הבנים ב 280.

כמה תלמידים בבית הספר?

29) מיצרך התייקר ב 14% ממחירו. לאחר ההתייקרות היה מחירו 4610 ש"ח. מה היה מחירו לפניה?

30) סוחר קנה סחורה ב 85,990 ש"ח ומכר אותה ב 105,750 . מה היה אחוז הרווח שלו? פתור את הבעיה הזאת בשתי דרכים.

31) בבית בד הצליחו להפיק 18% שמן מהזיתים שהובאו אליו. בשנה מסוימת הביאו אליו 4 טון זיתים. כמה שמן הפיקו? את השמן הזה ארזו בבקבוקים. משקל  השמן בכל בקבוק היה 750 גרם. בכמה בקבוקים נארז השמן?

32) תלמיד פתר 17 שאלות נכונות ממבחן שהיו בו 20 שאלות. כל שאלה קיבלה אותו ניקוד. מה היה ציונו באחוזים?

33) ספר שמחירו 86 ש"ח נימכר ב 55 ש"ח. מה היה אחוז ההנחה?

34) מ 150 ליטר חלב מקבלים 5.4  ק"ג חמאה. כמה ק"ג חמאה אפשר לקבל

מ 2750 ליטר חלב?

[ ליטר יחידת נפח שמשתמשים בה לנוזלים, כפי שלמדתם בהנדסה.]

35) סוחר קנה סחורה ב 91,800 ש"ח. הוא התכוון למכור אותה ברווח של 32% . בגלל מחסור בקונים נאלץ למכרה בהנחה של 10% מהמחיר שהתכוון למכרה. כמה שילם עבורה הקונה?

36) בגד שמחירו היה 579.9 ש"ח  נימכר במכירת סוף העונה ב 499.9 ש"ח. מה היה אחוז ההנחה?

37) זן מסוים של בוטנים מכיל 26.7% חלבון. כמה בוטנים יש לקחת כדי לקבל מהם 400 גרם חלבון?

38) ל 600 גרם של תמיסת כוהל של 70%  הוסיפו 100 גרם מים. מהו אחוז הכוהל לאחר ההוספה?

[ כוהל של 70% פירושו שהנוזל מכיל 70% כוהל נקי והיתר מים. ]

39) בית חרושת הוציא על חומרי גלם לייצור מוצריו 123,678,000 ש"ח. שכר העובדים עלה לו 7,981,900 ש"ח. דמי משלוח למקומות המכירה 37,123 ש"ח. התיכנון היה שעליו להרוויח על הסחורה הזאת 22% . בכמה עליו למוכרה?

40) אורך מגרש מלבני 45.7 מ'. רוחבו 37.5 מ'. על 40% ממנו בנו בית. מה שטח הבית?

חזרה לתוכן העניינים של השבר העשרוני