מבחר בעיות חלק א'

דוגמא:

1) ספר נימכר בהנחה של 25% ממחירו. גובה ההנחה היה 34.5 ש"ח . מה היה מחיר הספר לפני ההנחה?

ההנחה הייתה  מהמחיר.

34.5 הם רבע מהמחיר. כדי לקבל את כל המחיר נחפש 4 רבעים, לכן כפלנו ב - 4.

138  =  4  X  34.5

תשובה: מחיר הספר לפני ההנחה היה 138 ש"ח.

2) פרה אכלה 4.3 ק"ג מיספוא ביום הראשון. ביום השני אכלה 42.5% פחות מהיום הראשון. ביום השלישי אכלה 42.5% יותר מהיום השני. כמה אכלה בשלושת הימים?

3) מחירם הממוצע של ירקות שמישפחה בת 5 נפשות צורכת לשבוע עלה בחודש ינואר ב-  10% יותר מהמחיר הממוצע שלהם בחודש דצמבר שקדם לו. מישפחה ממוצעת הוציאה בדצמבר על ירקות 1080 ש"ח. כמה הוציאה המישפחה על ירקות בחדשים דצמבר וינואר?

[איזה חודש קדם לשני לפי נתוני הבעייה? נמקו.]

4) בתחילת העונה התייקר זוג נעליים ב 10% . בסוף העונה הוא הוזל ב 10% . מתי הוא היה יקר יותר בתחילת העונה או בסופה?

5) בשוק מכרו שימלה ב 42% ממחירה בחנויות פאר. אישה שלא ידעה זאת קנתה את השימלה בחנות פאר ושילמה עבורה 249 ש"ח. כמה כסף הייתה חוסכת אם במקום לקנות בחנות הפאר הייתה קונה אותה בשוק?

6) בשנה האחרונה הצטרפו ליישוב קהילתי בגליל 32 מישפחות. כך גדל מספר המישפחות ביישוב ב 16%. כמה מישפחות גרות באותו יישוב לאחר ההיצטרפות?

7) מחירו של ספר 68 ש"ח. לקראת שבוע הספר הוא הוזל ב 30% ממחירו. כמה שילם עבורו הקונה בשבוע הספר?

8) 250 מטר הם %_________ מ -  7 ק"מ.

9) קבוצת תלמידים יצאה לטיול. ביום הראשון עברו  ממסלול הטיול. ביום השני  מהמרחק שנותר. ביום השלישי ב 80 ק"מ יותר מאשר ביום השני. מה המרחק שעברו בשלושת ימי הטיול?

10) בתחילת שנת 1999 עבדו בבית-חרושת 300 עובדים ועובדות. העובדות היוו 60% מכלל העובדים. לרגל הרחבת בית-החרושת התקבלו לעבודה בו עובדים נוספים ואז היוו העובדים 60% מכלל העובדים במיפעל. מספר העובדות נישאר כשהיה. כמה עובדים נוספו לבית החרושת?

11) מחירו של מוצר עלה ב 30%  וירד לאחר מכן ב 25% .

הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה . נמקו.

המחיר החדש:

            שווה למחיר המקורי.

            גדול מהמחיר המקורי.

            קטן מהמחיר המקורי.

            תלוי במחיר המקורי.

12) 40% מתלמידי בית הספר יצאו לטיולים. יתר התלמידים נישארו ללמוד כרגיל. מספרם של המטיילים היה קטן ב 180 ממספר הנישארים. כמה תלמידים נישארו בבית הספר?

 

13) דפנה קיבלה 60 ש"ח דמי כיס. 35% מתוכם נועדו להחזרת חובותיה. כמה כסף נישאר לה?

14) מכונית נסעה בכביש שהמהירות המכסימלית המותרת בו 50 ק"מ לשעה. לאחר מספר ק"מ השתלבה בנסיעה בכביש המהיר שהמהירות המכסימלית המותרת בו היא 90 ק"מ. בכמה אחוזים יכלה להגביר את מהירותה?

15) ילד החליט לחסוך בתכנית חיסכון ל 3 שנים. הריבית השנתית בתכנית הזאת הייתה לפי 7%. בתום כל שנה מיצטרפת הריבית לקרן. כמה כסף יהיה לילד בבנק לאחר 3 שנים אם הוא הפקיד בו סכום של 480 ש"ח ולא נגע בו במשך 3 שנים?

16) תייר בדק שתי הצעות מחיר לטיול באירופה. המחיר הראשון שהוצע לו היה: 985 דולר. המחיר השני היה 1250 דולר. בכמה אחוזים הייתה ההצעה שנייה גדולה מהראשונה?

ההצעה הראשונה התייחסה לטיול של 12 יום. ההצעה השנייה לטיול של 18 יום באותם התנאים. איזו משתי ההצעות  כדאית יותר מבחינת ההוצאה ליום?

17) תושבים ביישוב בארץ ארגנו 3 סוגי מיכלים לאיסוף האשפה במקום. סוג אחד נועד לאשפה שניתנת למיחזור, כמו בקבוקי פלסטיק עיתונים ישנים.  הסוג השני נועד לפסולת המסוכנת לסביבה, כמו בטריות משומשות. השלישי נועד לפסולת שניתן להפכה לדשן לגינות חומר אורגני - כמו שאריות מזון.

כדי לארגן את פינוי האשפה היה צורך בבדיקת הכמויות המשוערות בכל סוג של אשפה. המועצה המקומית מצאה שבממוצע  35% של האשפה מהווים החומרים למיחזור. 52% החמרים האורגניים המשמשים לדשן. היתר הם החמרים המסוכנים. כמות החמרים המסוכנים שנאספה בחודש באותו יישוב הייתה  260 טון. כמה טון אשפה  אורגנית יכול לספק היישוב למיפעל קומפוסט ( מיפעל המכין דשן לחקלאות מחומרי פסולת אורגניים ) ?

18) מישקל נטו של מעדן חלב היה 100 גרם. מישקל ברוטו של אותו מעדן היה 108 גרם. איזה אחוז ממישקלו הכולל של המעדן מהווה האריזה?

19) 7 דצ"מ הם  %  _______ של 9 מטר.

20) עובד במיפעל מקבל כל שנה תוספת וותק של 2% למשכורתו. בכמה אחוזים תהיה משכורתו של העובד בשנה השלישית גבוהה מזו שקיבל בשנה הראשונה? מה תהיה משכורתו של העובד לאחר 3 שנות עבודה?

[ יש לזכור שהתוספת ניתנת החל בשנה השנייה. ]

21) סוחר החזיק במחסניו 96 טון סחורה.  מהם העביר לסוחר אחר. מהנותר העביר לחנויות קמעוניות. את מה שנישאר ארז בחבילות שתכולתן 750 גרם. כמה חבילות ארז?

המשך