בעיות שונות

לפניכם 4 בעיות. מתחתן מצויים תרגילים מתאימים. התאימו את התרגיל לבעייה , בידקו אותו, הסבירו בעל-פה את התהליך שהוביל לפיתרון, חשבו במחשבון את התוצאה הסופית. נסחו בכתב את התשובות המלאות.

(א) מערכת חשמלית נימכרה בהנחה של  ממחירה. הקונה שילם עבורה 56,750 ש"ח. מה היה מחירה לפני ההנחה?

(ב) תנור אפייה גדול נימכר למאפייה בהנחה של 10% ממחירו. המאפייה שילמה עבורו  56,750  ש"ח. מה היה מחירו לפני ההנחה?

(ג) מחירה של מכונית היה  56,750 ש"ח. במחיר זה כלולים  17%  מס ערך מוסף. אנשים עם מוגבלויות פטורים מתשלום המס. כמה ישלם עבור המכונית מישהו עם מוגבלויות?

(ד) סחורה התייקרה ב    ממחירה. לאחר ההתייקרות היא עלתה 56,750 ש"ח. מה היה מחירה לפני ההתייקרות?

התרגיל:

= 1.17  :  56750

חשבו את התשובה הסופית ונסחו אותה במילים. 

התרגיל:

חשבו את התשובה הסופית ונסחו אותה במילים.

התרגיל:

=  0.9  :  56,750

חשבו את התשובה הסופית ונסחו אותה במילים.

התרגיל:

חשבו ונסחו את התשובה במילים.

מה הן מסקנותיכם לגבי יעילות הפתרונות?

המשך