יותר ופחות מהשלם

בשברים פשוטים

ספר התייקר ב-  ממחירו. מחירו לפני ההתייקרות היה 125 ש"ח . מה היה מחירו לאחר ההתייקרות?

הפיתרון:

לפני ההתייקרות המחיר 125 ש"ח הכיל .

חילוק 125 ב 9 ייתן ערך של תשיעית אחת מהמחיר המקורי של הספר. לאחר ההתייקרות המחיר החדש יכיל 11 תשיעיות, לכן יש לכפול את השווי של תשיעית אחת ב 11.

 

התרגיל:

שימו לב!

בידקו את התשובה במחשבון.

מדוע אין התשובה במחשבון זהה לזו שבספר?

נסחו את התשובה המלאה.

 

באחוזים

ספר התייקר ב 12% ממחירו. לפני ההתייקרות היה מחירו 68 ש"ח. מה היה מחירו לאחריה?

 

התרגיל:

 

נסחו את התשובה.

איזה קיצור דרך ניתן לעשות בפיתרון התרגיל של הבעיה השנייה לעומת הבעיה שלפניה, בגלל הנתונים המבוטאים באחוזים?

 

פיתרו את שתי הבעיות הבאות בעזרת מחשבון.

באיזו בעיה ניתן לייעל את הפיתרון? נמקו.

 

כיסא נימכר בהנחה של  ממחירו . לפני ההנחה היה מחירו 253 ש"ח. כמה שילם עבורו הקונה?

בגד נימכר בהנחה של 15% ממחירו. לפני ההנחה היה מחירו 188 ש"ח. מה היה מחירו לאחר ההנחה?

המשך