השלם וחלקיו, אחוזים, שברים עשרוניים ומחשבון

חזרה קצרה על השלם וחלקיו

מציאת החלק מהשלם:

בשברים פשוטים

דוגמא:

אדם הרוויח 2345.2 ₪  מזה חסך. כמה חסך?

פיתרון:

2345.5  זה השלם.

 בשלם יש  כדי למצוא ערכו של  אחד נחלק את 2345.5 ל 3.

כדי למצוא ערך של   , ניכפול את תוצאת החילוק ב 2 .

 

התרגיל:

פיתרו עד הסוף וציינו את התשובה המלאה.

 

באחוזים:

בגד עלה 187.25 ש"ח. הוא נימכר ב 15% הנחה. מה הייתה ההנחה?

לפי אותה דרך של חשיבה, התרגיל:

פיתרו עד הסוף וציינו את התשובה המלאה.

בשבר עשרוני:

0.6 מכלל תלמידי בית ספר מישתתפים בחוגים. בבית ספר לומדים 960 תלמידים. כמה מהם מישתתפים בחוגים?

הפיתרון:

576  =  0.6  X  960

תשובה: 576 תלמידים מישתתפים בחוגים.

איזה תרגיל נוח יותר לחישוב במחשבון? נמקו.

באיזה מקרים נוח יותר לפתור עם מחשבון גם כשהנתונים הם בשברים פשוטים? נמקו.

באילו מקרים המחשבון אינו חסכוני במיוחד? נמקו.

 

מציאת השלם מהחלק:

בשברים פשוטים

  מילדי הקייטנה יצאו לפעילות בים. בפעילות זאת השתתפו 210 ילדים. כמה ילדים היו בקייטנה?

הפיתרון:

210 זה החלק. הוא מכיל 3 שביעיות מכלל ילדי הקייטנה. חילוק של 210

ב 3 , ייתן את ערכה של  שביעית אחת מכלל ילדי הקייטנה. אנחנו מחפשים את כל ילדי הקייטנה. בשלם יש 7 שביעיות, לכן עלינו לכפול את ערכה של שביעית אחת ב 7 .

התרגיל ייראה כך:

אנחנו מיסתמכים על הכלל שכפל בהופכי הוא פעולת חילוק.

נסחו את התשובה המלאה.

פיתרו את התרגיל במחשבון ובידקו אם התשובה נכונה.

 

באחוזים

תלמיד קנה ספרים ב 360 ש"ח . סכום זה מהווה 30% מכלל כספו. כמה כסף לתלמיד?

הפיתרון:

360 הם 30% , על כן נחלק את 360 ב 30 ונקבל ערכו של אחוז אחד. אנחנו מעוניינים ב 100 אחוזים, לכן ניכפול את ערכו של אחוז אחד ב 100.

התרגיל:

נסחו את התשובה.

בשבר עשרוני

0.75 מספרי הלימוד שרכש בית ספר הם בכריכה קשה. מיספר הספרים בעלי הכריכה הקשה הוא 3750. כמה ספרים רכש בית ספר?

התרגיל:

5000  =  0.75 :  3750

תשובה: בית ספר רכש 5000 ספרים.

 

איזה תרגיל נוח יותר לחישוב במחשבון? נמקו.

באילו מקרים נוח יותר לפתור עם מחשבון גם כשהנתונים הם בשברים פשוטים? נמקו.

באילו מקרים המחשבון אינו חסכוני במיוחד? נמקו.

איזו מסקנה ניתן להסיק לגבי השימוש במחשבון מהבעיות של מציאת השלם מהחלק?

המשך