פונקציות קוגניטיביות פגומות:קלט

תיווך

יחס, העשרה אינסטרומנטלית

מערכת התייחסות

שינוי מבני, מוטיבציה פנימית

אופרציות מנטליות

פונקציות קוגניטיביות פגומות:פלט

פונקציות קוגניטיביות פגומות:עיבוד

חזרה לספר המורה

 

יחס

יחס הוא קשר לוגי וענייני שניתן למצוא או ליצור בין עצמים, פעולות, מושגים, רעיונות, מצבים, אנשים, תורות למיניהן וכל נושא שיש לו זיקה לנושאים אחרים.

מושג היחס משתרע החל בנושאים מוחשיים, כמו מיקומו הפיזי של האדם ביחס לעצמים בחדר, וכלה בנושאים מופשטים, כמו היחסים בין מגמות פילוסופיות שונות.

בהעשרה אינסטרומנטלית מפתחים את הטיפול בַּיַּחס בהדרגה מ המוחשי למופשט, משום שהבנת מושג היחס הוא תנאי הכרחי להבנה של תהליכים לוגיים, חברתיים ואמוציונליים.

העשרה אינסטרומנטלית

הגדרה:

העשרה אינסטרומנטלית היא שיטה המבוססת על תורת התיווך של פרופ' ראובן פוירשטיין, חתן פרס ישראל לחינוך. היא מהווה דגם של תיווך שמטרתו להקנות למקבל התיווך את הכלים הקוגניטיביים ההכרחיים לתיפקוד קוגניטיבי תקין.

העשרה אינסטרומנטלית מורכבת מחוברות עבודה שיוצרות את התנאים המתאימים לתיווך. החוברות האלה נקראות כלים. המעוניין יוכל לעשות היכרות עם חלק מהעקרונות המנחים את הכלים בספר:  לחשוב להבין להצליח.

 

מטרות ההעשרה האינסטרומנטלית

 

1.     לתקן את הפונקציות הקוגניטיביות הפגומות.

2.      להקנות מושגים ואוצר מילים, פיתוח כושר  המשגה. (ללמוד לחשוב, עמ' 9 – 46 ) ליצור הרגלים, ולעורר את הצורך להשתמש בהם באופן ספונטני, ולא רק תחת לחץ חיצוני או צורך פנימי. כלומר, לעורר את הלומד ליצירת מוטיבצייה פנימית ולא רק מוטיבצייה חיצונית.

3.     לעורר תובנה אצל הילד, שתעורר מודעות הן לתהליכי החשיבה והן למה שנידרש כדי לבצע אותם.

4.      להוציא את הילד מן הפסיביות שלו כך שיראה את עצמו כמקור אינפורמציה.

       כלומר, להפוך את הילד מלומד פסיבי  ללומד אקטיבי.

5.      לקרב את המורה אל התלמיד. כוונה והדדיות

6.     להקנות אסטרטגיות למידה.

 

פונקציות קוגניטיביות פגומות:קלט

תיווך

יחס, העשרה אינסטרומנטלית

מערכת התייחסות

שינוי מבני, מוטיבציה פנימית

אופרציות מנטליות

פונקציות קוגניטיביות פגומות:פלט

פונקציות קוגניטיביות פגומות:עיבוד

חזרה לספר המורה

 

המשך