יחידה שמינית

ספר התלמיד

השלם וחלקיו בעיות

מטלה ראשונה

 

 

 

 

 


  

 

 


                                                                                

 

              

                                               

 


         

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


שיים את הצורות שלמעלה.

ריבוע      ___________   ___________   ___________ .

הצורות האלה מייצגות ____________ .

לפעמים הן עצמן השלמים, כלומר הן מייצגות את עצמן.

לפעמים הן סמל לשלמים אחרים.

ציור א' :   החלק הצבוע מהווה __________ מהשלם.

      חילקו את השלם ל ______ חלקים  שווים, כל חלק שמו _____ , צבעו      ____חלקים, צבעו _______ מהצורה.

( רשום זאת בשני אופנים: בעברית ובחשבון).

ציור ב' : השלם חולק ל 8 חלקים שווים. כל חלק הוא _______ .

החלקים הלבנים הם       _________ מהצורה.

ציור ג' : כמה חלקים אינם צבועים? _______________ . איך הגעת לתשובה?

     ____________________________ .

ציור ד' : את השלם מייצגת ____________ . חמישית ממנה _________ . 4 חמישיות ממנה ___________________ .

ציור ה' : כל חלק הוא __________ . 3 חלקים צבועים. _______ מהשלם מהווה החלק  הצבוע. ________ מהשלם אינן צבועות.

ציור ו' :  צבע 3/8 מהעיגול . איזה חלק נישאר ללא צבע?_________

 

מטלה שנייה

 

פתור את הבעייה הבאה:

פועל השתכר 7290 ש"ח לחודש. 2/9 מזה חסך. כמה חסך?

צייר צורה כלשהי שתייצג את שכרו של הפועל.

חלק אותה ל 9 חלקים שווים. למה?

צבע 2 חלקים. למה?

צבעת 2/9 מהשלם.

7290 זה השלם.

כדי למצוא 1/9 אחת ממנו נחלק אותו ל 9.

כדי למצוא 2 תשיעיות ממנו נכפיל את ערך התשיעית שמצאנו ב 2.

התרגיל ייראה כך:

אפשר לייעל, ואז התרגיל יהיה:

איזה שם היית נותן לסוג הזה של הבעיות? נמק.

_____________________________ .

מרכיבי הבעייה:

השלם:

7290 ש"ח.

לשלם קוראים גם:  הגודל היסודי.

כאשר עוסקים במיסחר ובכספים נהוג לקרוא לו:  קֶרֶן.

 

היחס בין מרכיבי הבעייה:

2/9. כאשר מחפשים את היחס בין השלם לחלקיו שואלים: איזה חלק?

 

החלק:

בבעייה שלנו החיסכון הוא החלק מתוך השלם. כאשר עוסקים במסחר ובכספים נהוג לקרוא לו :ריבית

 

בבעייה שלנו נתון ה__________ וה___________ מבקשים שנימצא את ______ , לכן שם הסוג הזה של הבעיות הוא: מציאת החלק מה ________.

השווה את השם הזה לשם שהצעת. בדוק האם השם שנתת רמז שנקודת המוצא הם הנתונים ושהמטרה היא חיפוש המרכיב החסר? הסבר.

                                                            מושג כמותי                               2/9                   מושג כמותי      

          

   נקודת המוצא                        האמצעי                        המטרה

                    השכר                   היחס בין שני הגדלים             החיסכון

                7290 ש"ח                         הכמותיים                             ?

 

           מושג  כמותי                               2/9                              מושג כמותי 

 

הסבר את הציור.

ציור כזה ניקרא 'מוֹדֶל', הוא מתאר תכנית עבודה.

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________ .

 

המצא בעייה של מציאת החלק מהשלם. מסור אותה לחברך שיפתור אותה.

פתור את הבעיות הבאות:

1.       הזמינו לבית ספר 720 שולחנות. 3/8 מהם היו עבור הכיתות הנמוכות. היתר היו לכיתות הגבוהות. כמה שולחנות נימסרו לכיתות הנמוכות? האם אפשר לשאול עוד שאלה על הנתונים שלפנינו?

      לפני שאתה פותר, הַשְלֵם:

720 הוא ה __________ , 3/8  זה היחס בין נתוני הבעייה. מיספר השולחנות לכיתות הנמוכות הם ה________ .

2.       בעקבות שריפה שפרצה בחורש הוחלט לטעת 567 עצים. התברר שכאשר פורצת שריפה עצי האורן גורמים להתפשטות מהירה של האש, כי האיצטרובלים מתחממים, מתפוצצים ועל ידי הפיצוץ נזרקים למרחק רב ומדליקים עצים נוספים. על כן הוחלט ש -  5/7  מהעצים  לא יהיו עצי אורן. יתר העצים יהיו עצי אורן, אבל הם יינטעו במרחק רב זה מזה. כמה עצי אורן ניטעו בחורש?

השלם הוא ___________ היחס הוא ______________ החלק הוא _______

נתון השלם, עלינו למצוא את ה_________ על סמך היחס.

3.        בבריכות שחייה שמים חומר חיטוי כדי להבטיח את שלום המתרחצים. בבריכה מסויימת הוחלט להכניס כמות כזו של חומר חיטוי שתהווה 3/1000 מכלל המים בבריכה. כמה חומר חיטוי הוכנס לבריכה שמכילה 80,000 ליטרים מים?

4.       בבית ספר יש אולם ספורט שאינו מספיק לכל ילדי בית הספר. הוחלט שביום ספורט ייכנסו לאולם 1/4 מהתלמידים. היתר יתחרו בחצר. בבית הספר לומדים 644 תלמידים. כמה תלמידים נכנסו לאולם?

5.       7/10 מבקבוקי הקולה שהיו בחנות נימכרו לקונים. בחנות היו 200 בקבוקים. כמה בקבוקים נימכרו?

 

המשך