=   132  - 324

=   50  -  72

=  64  - 120

=  48  -  176

הסבר בעל פה למה יצרת התאמות אלה .

רמז: כתיבה אנכית של המספרים המעורבים תסייע למציאת הקשר במחשבה בין החיסור שלהם והחיסור של השלמים.

חיסור שלם ממעורב:

פתור את התרגילים האלה בעל-פה.

 

 

לאחר שפתרת אותם בעל-פה, רשום אותם אנכית ופתור אותם. 

חיסור מיספר מעורב משלם:

פתור בכתב את התרגילים הבאים. שלושה מהם במאונך והיתר במאוזן.

 

חיסור מיספר מעורב ממיספר מעורב ללא "הלוואה" (=פריטה)

ציין 2 מאפיינים של התרגילים שלפניך:

1.       _______________________________ .

2.         ______________________________ .

האם אפשר לרשום את התרגילים במאונך? הסבר.

____________________________________________ .

אם בכל זאת נעדיף כתיבה מאונכת עלינו למצוא תחילה את _______________ .

אתה מתבקש להמציא תרגילים מהסוג הזה. עליך לוודא שהשבר במחוסר _____

מהשבר במחסר, כדי שלא תיזדקק להלוואה. השתמש בכללי ההשוואה של שברים כדי להמציא 3 תרגילים מהסוג הזה.

 

_______________________________   .

_______________________________    .

________________________________   .

חיסור מספר מעורב ממספר מעורב עם "הלוואה" (= פריטה):

כדי ליצור תרגילים מהסוג הזה חייבים לבדוק אם _________________

____________________________________________________  .

 

 

התרגילים האלה דומים לתרגיל :     =   782  - 931

כי ___________________________________________ .

ההבדל החשוב ביניהם הוא שבשלמים אנחנו לוֹוים ופורטים תמיד ל 10 , בשברים אנחנו _________________________ .

לצורך הפנמה נתרגל את תרגילי החיסור השונים במיספרים מעורבים.

נהוג לכתוב תרגילי חיבור וחיסור של שברים פשוטים במאוזן, כדוגמת התרגיל הבא:

למה נבחרה הכתיבה המאוזנת למרות העקרונות של החשיבה שמובילים לכתיבה מאונכת המסתמכת על המכנה המשותף?

___________________

מעבר ליחידה הבאה

חזרה לספר התלמיד