פתור את התרגיל :

בשני אופנים: 1.  על ידי הרחבה; 2. על ידי צימצום.

קבע איזו משתי הדרכים נראית לך יעילה יותר. נמק.

המכנה המשותף מאפשר לנו לבצע 3 פעולות:

1.       ___________________ .

2.        __________________ .

3.        __________________ .

סדרו את השברים הבאים לפי גודלם: הראשון יהיה הגדול ביותר, האחרון - הקטן ביותר.

2/3  , 4/5  , ¾ , ½ ,  11/15 , 7/9 ,  5/9 .

באיזו שיטה כדאי לעבוד?

לפניכם 3 שברים, סדרו אותם לפי גודלם, פעם על ידי השוואת המכנים ופעם על ידי השוואת המונים.

7/9 , 2/3 , 5/8 .

האם יש עדיפות לדרך אחת על פני השנייה?

_______________________________________________ .

לפניכם 3 שברים, מבלי לחפש מכנה משותף ומבלי לחפש מונה משותף קל מאוד לסדר אותם לפי הגודל.

¾ , 4/5 , 7/8 .

כיצד?

____________________________________________________ .

רישמו 10 שברים שבהם המונה קטן מהמכנה ב - 1, השוו ביניהם ונסו להסיק מסקנה כוללת.

 המסקנה היא: _________________________________________

___________________________________________________ .

 

ארבעת התרגילים הבאים מייצגים ארבעה סוגים של פעולות חיסור במיספרים מעורבים. בדוק מה מייחד כל תרגיל ושיים ( תן שם ) לפיו את הסוג אליו הוא משתייך.

בתרגיל הראשון אנחנו מחסרים שלם מ____________________ .

שמו של התרגיל הזה: חיסור _______________________ .

בתרגיל השני מחסרים מיספר מעורב מ__________ , על כן ניקרא לו: חיסור___

_______________________ .

בשני התרגילים הבאים מחסרים מיספר ______ ממיספר מעורב.

בתרגיל השלישי השבר שבמחוסר גדול מהשבר ב________ , לכן ניקרא לו חיסור מיספר מעורב ממיספר מעורב ללא ___________ .

בתרגיל האחרון השבר במחוסר קטן מהשבר ב_________ . כדי שנוכל לחסר 8/9

מ 6/9 ניצטרך לִלְוות מה__________ , לכן ניקרא לו: חיסור מיספר מעורב ממיספר מעורב עם ___________ .

בין ארבעת התרגילים הבאים בשברים לבין ארבעת התרגילים של חיסור שלמים יש קשר רעיוני.

העבר קו שיקשר בין בני הזוג המתאימים. נמק את בחירתך.

המשך