יחידה שישית

ספר התלמיד

1          5

2           

 
המיספר:                                                                                  

 


הוא מיספר _________ יש בו 5 ______ ועוד _____ .

צבע חמש וחצי אליפסות מתוך האליפסות הבאות.

 

 

 


הצג את המיספרים המעורבים  הבאים באמצעות שלמים שייוצגו על ידי צורות  שתבחר לפי רצונך ( ריבועים, עיגולים, מלבנים, משולשים ועוד ) .

הצע דרך יעילה לחיבור התרגיל הבא :

שני המחוברים בתרגיל הם ______________ . הפיתרון הנוח והיעיל ביותר הוא

_________________________________ מפני שאת השלמים אפשר לחבר מייד ולשברים יש מכנה משותף, על כן אפשר גם אותם לחבר מייד.

העתק למחברתך את התרגיל שפתרת בכתיבה אנכית. הסבר למה יכולת לכתבו כך.

בחן האם את התרגיל :

ניתן לכתוב בכתיבה אנכית. נמק.

את התרגיל __________________ בכתיבה אנכית , כי לשברים שבו _____ 

_______________ .

מה כדאי לעשות כדי שנוכל לכתבו אנכית?

_________________________    .

                                                                 שאלת חשיבה

 

 

מה משותף לשני תרגילי החיבור הבאים?

                                                       

85219

7693

 

________________________________________________ .

מה השונה ביניהם?

________________________________________________ .

כאשר כתבנו במיספרים השלמים את המחוברים במאונך יצרנו _________

__________ .

אפשר לכתוב את המחוברים או את המחוסרים של המיספרים המעורבים במאונך רק כאשר יש לנו ___________________ לשברים.

 

רשום את התרגילים הבאים במאונך וציין את המכנה המשותף שלהם, לפי הדוגמא הבאה:

 

=  2345  - 987651

 

 

 

שלמים:

 

מעורבים:

 

 

פתור:

= 3452+456

= 54928  -  93816

= 342 +  87

=  5782  - 9652

= 5634  -  7903

 

בתרגילים רשמנו את המחוברים במאונך כאשר היה להם מכנה ______ .

כאשר רושמים תרגילי חיבור או חיסור במיספרים שלמים במאונך אנחנו עושים פעולה של ____________ משותף.

במיספרים מעורבים אפשר לרשום את התרגיל במאונך רק אם יש לשברים מכנה משותף. אם אין להם מכנה משותף ניכתוב את התרגיל במאוזן, או שתחילה נימצא את המכנה המשותף ואז נוכל לכתוב את התרגיל במאונך.

פיתרו ביחד עם חבריכם את התרגיל הבא ומיצאו איזו בעייה הוא מעורר.

שלב א': מציאת המכנה המשותף לשברים.

שלב ב': חיבור השלמים לחוד וחיבור השברים לחוד.

נקבל שלב ג': התשובה. הגעתם לבעיה-מה היא?? "

_______________________________________________

מה, לדעתכם, הפיתרון?

________________________________________________

המסקנה:

אסור לערבב כתיבים. אי אפשר שמיספר מעורב יכיל גם שבר מדומה, לכן צריך

___________ את השבר המדומה למיספר מעורב ולחבר את ________  לשלמים שכבר קיבלנו.

השתמש בכללים שלמדת כדי לפתור את התרגילים הבאים:

 

המשך