יחידה חמישית

 

ספר התלמיד

 

התבונן בתרגילים הבאים וציין מה היא מערכת היחסים בין המכנים ומה המסקנה הנובעת מיחסים אלה לגבי טיבו של המכנה המשותף הקטן ביותר.

דוגמא:                                              4/5  +  2/3

 

המכנים זרים זה לזה , לכן המכנה המשותף הקטן ביותר הוא (במילים) מכפלת המכנים, (במיספר) 15.

 

 

 

תרגילי חיבור וחיסור שהמכנים שלהם זרים זה לזה

= 4/5  +  2/3

1)

= 3/7  -  5/8

2)

5/6-1/5   =

3)

=  1/3  -  ½

4)

=  1/11  +  7/10

5)

= 1/7  -  1/5

6)

¼  +  4/9=    

7)

=  1/7  -  ½

8)

=  2/9  +  2/7

9)

 

 

                    

תרגילים שבהם המכנה של אחד המחוברים או המחוסרים הוא כפולה של המכנה השני

 

=    1/6  +  1/3

10)

=  1/10  -  2/5

11)

=  ¼      +  3/8

12)

=  ½      -  ¾

13)

=  1/3   +  2/6

14)

=  2/14 + 3/7

15)

=  ½     +  3/10

16 )

=  5/27 +  2/9

17)

=  1/6   -  9/12

18)

= 3/8   +  4/16

19)

 

העתק את התרגילים הבאים, רשום ליד כל אחד מהם את היחסים הקיימים בין המכנים וכיצד קבעת את המכנה המשותף. פתור את התרגילים. היעזר בדוגמא שלפניך.

דוגמא:

 

20)  15/18  =  6/18  +  9/18  =  3/9  +  ½

המכנים זרים זה לזה, לכן המכנה המשותף הקטן ביותר שווה למכפלת המכנים.

=  1/5 - 2/10

21)

¾  +  4/7  =

22)

¾  -  2/8  =

23)

=     ¼     -    5/8

24)

=    6/7    +   4/9

25)

=    1/3    +   3/8

26)

=     5/8  -     7/9

27)

=    5/6    +  2/4

28)

=    2/7    -    5/6

29)

=    7/9    +  ¾

30)

=    2/5    +  2/3

31)

¼  -   1/3  =

32)

=    1/3    -  ½

33)

¾  -  2/3  =

34)

=   ¼  + 2/3 

35)

=    2/9    -  ½

36)

4/5 - 3/4 =

37)

5/7 - 4/6  =

38)

=    ¾      -  6/8

39)

=    2/10 +  3/5

40)

=    1/3   +  1/9

41)

=    ¼     -  3/8

42)

=    ¾     +  ¾

43)

המשך