5. שני העיגולים שווים בגודלם.

היעזר בהם כדי להשלים את השיוויונים.  צמצם או הרחב , לפי הצורך:

 

2/6  =

3/6  =

½  =

4/6  =

1/3   =

2/3  =

 

 


 


 


6.

 

א                               ב

 

                                                                                                                                                                                                                      

במלבן א' צבוע __________ מהמלבן.

במלבן ב' צבועים __________ מהמלבן.

האם אפשר לומר ש ½ של א' שווה ל 2/4 של ב'? נמק.

__________________________________________________

_________________________________________________ .

המסקנה המתבקשת:

כאשר אנחנו כותבים את השיוויונות הבאים ודומיהם:

½ = 2/4

2/6 = 1/3

5/10 = ½

3/6 = ½

אנחנו מניחים שמדובר באותו שלם, או בשלם הזהה לו.

½ של שלם אחד אינו זהה ל ½ של שלם אחר, שאינו שווה לו.

רשום את הסימנים:  =    בריבועים הריקים.

(הנח שהשברים הנתונים משתייכים לאותו שלם).

 

ננסה, ללא ציור, לחשוב  מה לכתוב במקום החסר?

איך ידעתם כיצד למלא את החסר?

ציין מימין לתרגילים הבאים לאיזה ציורים מהציורים 1 5 שביחידה הזאת הם מתאימים.

ציין משמאל לתרגילים לפי איזה חוק פעלת בכל תרגיל ותרגיל.

7. דוגמא:

צימצמתי. חילקתי את המונה ואת המכנה אותו מיספר.  ערכו של השבר לא השתנה.

רשום בקצרה על הקו מתחת לתרגילים את החוק לפיו פעלת.

סמן בריבועים את אחד הסימנים הבאים: <  =  >

דוגמא:          3/5  <  3/7

השוואת מכנים כשהמונה שווה.

8. לפניך זוגות של ציורים, רשום ליד כל זוג את התרגיל המתאים לו:

 

 

התרגיל:

1/3   =  ______

                                                        

התרגיל:

2/4 =

צבע את החלקים בהתאם לתרגיל.

 

 

9.הסתמך על הציור ורשום תרגילי שיוויון בין החלקים.

10. מה גדול יותר ¼ או 1/5? הדגם זאת בשני ציורים.

11. מה קטן יותר? 3/9  או 5/9? צייר.

12. מה גדול יותר ? 5/10 או ½? צייר והסבר.

המשך