הקניית מושגי מרחב ותנועה

מאת מירי גץ יעל אלמוסני

זיהוי ושיום חלקי גוף

 

המטרה: במתן הוראה מילולית התלמיד יזהה או יניע חלקי גוף שונים לפחות פעמיים מתוך שלוש ניסיונות ע"פ הקריטריונים הבאים:

 1. מצביע או מזיז חלקי גוף גדולים: ראש, חזה, בטן, גב, ידיים, רגליים וישבן.
 2. מצביע או מזיז חלקי גוף קטנים: עיניים, אוזניים, פנים, מרפק, כף יד, אצבעות, ברך, כף רגל, עקב, קרסול ואצבעות.
 3. מבחין בין ימין ושמאל בחלקי הגוף שזוהו.
 4. מצליח לזהות ולהניע חלקי גוף שונים בצדי הגוף השונים למשל יד ורגל נגדיות.

הרימו יחד יד קרובה זו לזו העבירו חפץ מיד ליד געו בראש הרימו יד שמאל

 

שלבי לימוד המושגים:

 1. מצביע או מזיז חלקי גוף גדולים של פלג גוף עליון: ראש, חזה, בטן, גב ויד.
 2. מצביע או מזיז חלקי גוף גדולים של פלג גוף תחתון: רגליים, ישבן.
 3. מצביע או מזיז חלקי גוף קטנים של פלג גוף עליון: עיניים, אוזניים, פרצוף, מרפק,

כף יד, אצבעות.

4. מצביע או מזיז חלקי גוף קטנים בפלג גוף תחתון: ברך, כף רגל, עקב, קרסול,

ואצבעות.

דרגות קושי:

 1. מתן אות מילולי בליווי Brailling והנחייה גופנית.
 2. מתן אות מילולי בליווי מגע באיבר.
 3. מתן אות מילולי בלבד.

התמצאות במרחב

 

המטרה: במתן הוראה מילולית התלמיד יזיז איברי גוף שונים גוף שונים פעמיים מתוך שלוש ניסיונות ע"פ הקריטריונים הבאים:

 1. הזזת כל הגוף, יד או רגל, קדימה, אחורה, למעלה, למטה, לפני, אחרי, ליד, בין, לצדדים (ימינה ושמאלה), מעל, מתחת, דרך, מסביב,
 2. זיהוי מסלולי תנועה שונים : ישר, עקום, עקלתון
 3. זיהוי מושגי מרחב כולל קרוב, רחוק, מהר, לאט, גבוה ונמוך, רחב וצר.

שלבי לימוד המושגים:

 1. הזזת גוף שלם, או יד או רגל לפנים, לאחור, למעלה ולמטה.
 2. הזזת גוף שלם, או יד או רגל לצדדים (ימינה ושמאלה).
 3. הזזת גוף שלם, או יד או רגל לפני, אחרי, ליד, בין, קרוב ורחוק.
 4. הזזת גוף שלם, או יד או רגל מעל, מתחת, דרך, מסביב.
 5. הזזת גוף שלם מהר או לאט, במקום רחב או צר
 6. הזזת גוף שלם רחוק או קרוב, למקום גבוה או נמוך

 

דרגות קושי:

 1. מתן אות מילולי בליווי Brailling והנחייה גופנית.
 2. מתן אות מילולי עם מגע.
 3. מתן אות מילולי בלבד.

תרגילי זוגות לילדים עם ליקויי ראייה לשיפור זיהוי חלקי גוף והתמצאות במרחב

 1. תרגילי מגבות : לנער ביחד, לקפל ביחד זה אל זה, להרים ולהוריד, זוג אחד מרים והשני נכנס דרכו, להסתובב גב אל גב למתוח זרועות לאחור על ידי משיכה הדדית, לגלגל כדור זה לזה על המגבת
 2. לשבת גב אל גב: לקום ולהתיישב ביחד.
 3. לשכב זה ליד זה על הגב, להרים רגליים קרובה ולדחוף את רגל בן הזוג, להרים את הרגל הרחוקה ולהגיע אל רגל בן הזוג,
 4. לעבור מתחת בין רגלי החבר ומעל קפיצת "חמור" מעליו כשהוא מתכופף בתמיכת ידיים לירכיים.
 5. תרגילי מראה: צריך לבצע מה שבן הזוג מבצע.

דוגמאות להתאמת משחקי תנועה

 

פעילות

ציוד

התאמת הסביבה

ארגון והתאמת הפעילות

הוראות

1

"גדול וקטן"

קופסאות או חפצים גדולים, קטנים, צרים ורחבים.

סימון מסלולים מפותלים, ישרים, ארוכים, קצרים.

סימון מודגש על ידי חבלים לטובת ילדים עם לקויי ראייה

ניתן לעבור במסלולים על סקוטר או בזחילה.

ילדים בכיסאות גלגלים יכולים לעבור מסביב לחפצים.

סידור במעגל גדול

 

המורה: ישנם קופסאות וחפצים בצורות וגדלים שונים בתוך המעגל שלנו. זוהי קופסא גדולה. בואו נעבור דרך הקופסא. זוהי קופסא קטנה. אנו צריכים לעשות את עצמנו קטנים בכדי לעבור כאן. תמצאו קו ארוך. תתקדמו לאורכו בצורות שונות."

 1. המורה יכול לפתח את המשחק לפי צרכיו.

2

 

"דבורה עסוקה"

ללא.

ניתן לבצע בישיבה.

זוגות, מפוזרים

 

זוגות אחד מול השני. מורים אומרים: " אני הולכת להגיד שם של איבר בגוף, אתם ובן הזוג שלכם תגעו באיבר שאמרתי.

האם אתם ובן זוגכם יכולים לגעת יד אל יד?" לחזור: יד-יד, ראש-ראש וכד'.

" כשאני אומרת דבורה עסוקה מצאו בן/ת זוג חדשים."

3

"עקוב אחר המוביל"

ללא.

צמצום גבולות המגרש.

שינוי מסלולי תנועה (מסביב לספסל ולא מעליו.

בשורה

 

 

הדגימי תנועות גוף שונות שהילד יכול לבצע. בחרו מובילים שונים שינחו את המשחק. כל הילדים עושים את התנועות של המובילים.

 1. חשוב להמליל את התנועות: לכופף מרפקים, לסובב את הראש וכד'.

4

"בלש כיוונים"

ללא.

יכולים לשחק על סקוטר.

בתפזורת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ילדים מפוזרים בחלל כל אחד במרחב האישי. אמרו: " האם אתם יכולים להזיז חלקים שונים בגוף שלכם? אני אומר שם של איבר , ותראו איך אתם יכולים להתקדם בעזרתו. האם אתם יכולים לשים את הבטן על הרצפה והתקדם קדימה, לאחור, לצדדים, ימינה ושמאלה, להתגלגל?"

חזרו על ההוראה עם איברי גוף שונים : גב, ישבן, ברכיים וכד'.

5

 

"עשה כך וכך"

ללא.

ניתן לבצע בישיבה.

זוגות, מפוזרים

 

ילדים יוצרים מעגל עם המוביל באמצע. המוביל מבצע תנועות בתוך המעגל כמו נדנוד הרגל וכשהוא אומר "עשו כך" שאר הילדים מבצעים את התנועה.

 

 

 

6

"הוקי פוקי"

ללא.

ניתן לבצע בישיבה על הריצפה או על סקוטר.

במעגל

 

 

במעגל תשירו את שיר ה"הוקי פוקי" ולבצע תנועות בהתאם.

"שים את יד ימין בפנים שים את יד ימין בחוץ, שים את יד ימין בפנים ותנער אותה היטב. עושים את ההוקי פוקי ומסתובבים וזה כל הסיפור."


7

 

"קטרים באים"

גיר או ניר דבק לסימון הקווים.

ניתן לבצע בישיבה או בצורות התקדמות שונות.

ניתן להקטין את שטח הביצוע עבור ילדים עם ליקויי תנועה.

בשורה

 

ילדים מסודרים בשורה לאורך קו אחד ממול התופס. התופס מתקדם לעברם ואומר "הקטרים באים" הילדים מנסים לחצות את קו התופס ולרוץ עד הקו שמאחוריו.

ילדים שנתפסו הופכים להיות תופסים. ומבצעים לכיוון השני.

8

"המלך אמר"

ללא.

ניתן לבצע בישיבה.

בתפזורת

 

 

אמרו: כשהמלך אומר לעשות משהוא בצעו את הוראותיו, מוכנים? המלך אמר לכופף את הברכיים. אם אתם לא שומעים "המלך אמר" אז אל תבצעו כלום. עליכם להקשיב טוב, אם לא אמרתי "המלך אמר" ואתם ביצעתם תנועה אז עליכם לשבת תור אחד.

9

"סדנת היוצרים"

גירים

רצפה שניתן לצייר עליה בגיר.

בזוגות בתפזורת בחדר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הילדים מסתדרים בזוגות. לכל זוג גיר. בן זוג אחד שוכב על הרצפה ויצר איזה צורה שהוא רוצה עם הגוף. בן הזוג השני עובר על היקף גופו עם גיר. לאחר מכן מתחלפים. כל ילד מוסיף לגוף המצוייר פנים עיניים אוזניים פה וכד'.

כל ילד עומד בתוך הציור שלו. במתן אות אמרו לילדים: עברו בין כל הדמויות מבלי לגעת באף אחד. עם מתן סימן מוסכם כל אחד חוזר לדמות שלו.

 1. ניתן להשתמש במוסיקה כסימן מוסכם.
 2. ניתן לבקש מהילדים להצמיד איברים שונים לדמות שלהם: יד לידי, רגל לרגל וכד'.

 

 

פעילות

ציוד

התאמת הסביבה

ארגון והתאמת הפעילות

הוראות

10

ים-יבשה

גירים, חישוקים,

מזרונים

חצי אולם ספורט

 1. ציור עיגולים באמצעות הגירים על רצפת האולם.
 2. פיזור חישוקים על הרצפה.
 3. במקרה של ילדים עם ליקויי ראייה רצוי מזרונים או כל פריט אחר שניתן לחוש אותו

 1. בפקודת "ים" נכנסים לתוך העיגול ו/או החישוק, מהר ככל האפשר.
 2. בפקודת "יבשה" נעים באולם.

11

ים-יבשה-שיטפון

גירים, חישוקים, כסאות קטנים, קוביות עץ וספסלים

חצי אולם ספורט

 1. פיזור כל המכשירים באולם.
 2. ציור עיגולים על ריצפת האולם.

 1. בפקודת "ים" נכנסים לתוך העיגול ו/או החישוק, מהר ככל האפשר.
 2. בפקודת "יבשה" נעים באולם.
 3. בפקודת "שיטפון" עולים על מכשיר או נוגעים במכשיר שעליו ניתן לעלות.

12

1-2-3 דג מלוח

נייר דבק "מסקינג טייפ" רחב לסימון של רצועות קווים על הרצפה אפשר לצרף 2 רצועות נייר ביחד ליצירת קו של 10 15 סמ'

 1. אולם ספורט

 1. הדבקת רצועות הנייר על הרצפה במרחק 1-2 מ' זה מזה
 2. משתתף אחד יהיה "העומד" ושאר המשתתפים יהיו "המתקדמים".

הסופר המתקדמים

"העומד" מול הקיר סופר 1-2-3 דג מלוח ומסתובב. "המתקדמים" מנסים להתקדם לעברו מהר ככל האפשר, אך בהישמע "דג מלוח" יהיו חייבים לעצור.

לא תהיה פסילה כאשר יעצרו המשתתפים בין הקווים. תהיה פסילה כאשר יעצרו המשתתפים על הקווים.

13

תופסת גוף

(בית חולים)

אין.

יכולים לשחק על סקוטר.

צמצום גבולות המשחק.

ילדים בצורות התקדמות שונות: נחש, על שש וכד'.

במעגל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תלמיד תופס. הילד נוגע ביחד אחר בכל חלק גוף. הילד הנתפס הופך להיות תופס. על הילדים האחרים לגעת באותו חלק גוף בכדי לא להיתפס.

 1. חשוב להדגיש שאסור להיות יותר מעשר שניות עם יד על האיבר.
 2. להדגיש נגיעות קלות בזמן התפיסה.
 3. כל יחד שהופך להיות תופס צריך לספור עד 5 בקול רם לפני שהוא מתחיל לתפוס.

14

 

 

"כרטיסי

מידע"

פלקטים עם איורים של חלקי גוף שונים,

חשוב שיהיו גדולים כך שגם ילדים עם ליקויי ראייה יוכלו לראות. אפשר שיהיו עם תבליט עבור ילדים עיוורים

אפשר לבצע גם בישיבה או שכיבה על מזרן.

ליד כל תחנה להציב פרטי ציוד שונים

בתפזורת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ילדים מפוזרים במספר תחנות ובכל אחת פלקט עם ציון חלק גוף אמרו: נסו להראות כמה שיותר תנועות שניתן לבצע עם האיבר שאותו רואים בפלקט

אפשר להשתמש בחפצים כמו כדור, מחבט, חישוק וכו'.

 

פעילות

ציוד

התאמת הסביבה

ארגון והתאמת הפעילות

הוראות

15

משחק 21 (אפשרות ראשונה)

כדור ספוג גדול, סרטי סימון (אדום- כחול).

חצי אולם ספורט חצי מגרש ספורט.

2 קבוצות אחת נגד השנייה, מסומנות ע"י סרטי הסימון. הקב' מפוזרות על חצי המגרש.

חברי הקבוצה הראשונה מנסים למסור את הכדור ביניהם לפחות 5 פעמים רצופות. חברי הקב' השניה מנסים לחטוף את הכדור.

אם הכדור נופל על הארץ, מתחילים את הספירה מחדש.

לא מוסרים פעמיים לאותו ילד.

לא הולכים עם הכדור.

כאשר מצליחים 5 מסירות רצופות מנסים למסור 10 פעמים וכך הלאה עד 21 מסירות.

16

משחק 21 (אפשרות שנייה)

כדור ספוג גדול, סרטי סימון.

חצי אולם ספורט

שתי קבוצות מסומנות ע"י סרטי סימון. הקב' מפוזרות באולם כאשר כולם יושבים על הרצפה. (התקדמות על הישבן).

אותן הוראות כמו באפשרות הראשונה.

כדי להקל על ילדים עם ליקויי תנועה / ראייה ניתן לגלגל במקום לזרוק את הכדור

 

 

 

פעילות

ציוד

התאמת הסביבה

ארגון והתאמת הפעילות

הוראות

18

רב שער (אפשרות ראשונה)

4 שערים של מטר, כדור גומי גדול, סרטי סימון, 4 בריסטולים עליהם כתובים המספרים: 1-2-3-4

חצי אולם ספורט או חצי מגרש ספורט

4 שערים במגרש, 2 לאורך ו2- לרוחב, עליהם כתובים המספרים: 1-2-3-4.

 

2 קבוצות מסומנות ע"י סרטי סימון. קבוצה אחת מגינה על השערים 1-3 ותוקפת את השערים 2-4, קבוצה שניה מגינה על השערים 2-4 ותוקפת את השערים 1-3. כל המשתתפים מפוזרים בחצי אולם.

אין שוערים. אפשר להתקדם עד פתח השער. מותר ללכת 2 צעדים עם הכדור. לא מוסרים פעמיים לאותו ילד. מותר לכדרר.

קבוצה אחת מנסה להבקיע שערים ע"י מסירת הכדור והקבוצה השניה מנסה לחטוף. סופרים את הנקודות.

19

רב שער (אפשרות שניה)

כנ"ל כמו באפשרות הראשונה.

כנ"ל

כנ"ל אך כל המשתתפים משחקים בישיבה.

כנ"ל.

20

רב שער (אפשרות שלישית)

כנ"ל כמו באפשרות ראשונה בתוספת מקלות פילו-פולו

כנ"ל

כנ"ל.

לכל משתתף מקל פילו-פולו ביד.

מגלגלים את הכדור בעזרת המקל. מותר לכדרר, אסור למסור פעמיים לאותו ילד, לא מרימים את המקל מעבר קו ברכיים.

21

רב שער (אפשרות רביעית)

כנ"ל כמו באפשרות הראשונה.

כנ"ל

כנ"ל כמו באפשרות הראשונה.

כנ"ל כמו באפשרות הראשונה, אך הפעם בבעיטת הכדור.

 

הערה: במשחק 12 הילד שאינו יכול לבעוט (כסא גלגלים), יחזיק בידו מקל פילו-פולו ויגלגל את הכדור בעזרתו.

 

 

פעילות

ציוד

התאמת הסביבה

ארגון והתאמת הפעילות

הוראות

22

הקפות

כדור גדול, מספרי חזה, חישוקים.

חצי מגרש ספורט.

שתי קבוצות:

קב' בית המסומנת ע"י מס' חזה וקב' שדה.

חישוקים מפוזרים סביב חצי המגרש במרחק של 4 מט' אחד מהשני.

הילד שמתקשה לרוץ יהיה "השורף" ויעמוד באותו מקום, כאשר הוא ישתייך לקב' הבית.

הוא יעמוד באותו מקום במגרש ויקבל פחות מסירה אחת במהלך המערכה כאשר הוא ישתייך לקב' השדה.

הוראות רגילות למשחק הקפות.

23

כדור רגל שולחן.

נייר דבק או גירים, סרטי סימון,

2 שערים של מטר כל אחד, כדור גומי.

אולם ספורט או מגרש ספורט.

2 קבוצות המסומנות ע"י סרטי סימון, מסודרות על הקווים הדבוקים על הרצפה או מצויירים ע"י גירים (ראה איור). הילד שמתקשה לנוע, יכול:

 1. להיות שוער.
 2. להחזיק מקל פילו-פולו ביד.
 3. לנוע על הקווים בצורה הנוחה והטובה לגביו.

המשתתפים נעים על הקווים בצעדי רדיפה תוך כדי מסירה או בעיטת הכדור לחברי קבוצתו במטרה להבקיע שער לקב' היריבה. מותר להסתובב על הקו אך לא לצאת ממנו.

סופרים את הנקודות.

24

כדור-רגל סיני (אפשרות ראשונה)

כדור ספוג גדול, גירים, דלגיות.

 1. דשא.
 2. חצי אולם ספורט.

 1. ציור מעגל או הנחת הדלגיות במעגל כגודל הקבוצה.
 2. עומדים בפיסוק על קו המעגל כך שכל אחד נוגע בחברו ע"י כפות הרגליים.

גלגול הכדור בעזרת הידיים בניסיון להעבירו בין הרגליים של אחד מבני הקבוצה.

ספירת נקודות.

25

כדור-רגל סיני (אפשרות שניה)

כדור ספוג גדול, גירים, מקלות פילו-פולו

 1. דשא.
 2. חצי אולם ספורט.

 1. ציור מעגל או הנחת הדלגיות במעגל גדול.
 2. לכל אחד מקל פילו-פולו.
 3. עומדים על קו המעגל במרחק של מטר אחד מהשני.

גלגול הכדור בעזרת המקל בניסיון להעבירו בין המרחק שנוצר בין חברי הקבוצה.

ספירת נקודות.

26

כדור-רגל סיני (אפשרות שלישית)

כדור ספוג גדול, גירים, דלגיות, מזרנים אישיים.

 1. דשא.
 2. חצי אולם ספורט.

 1. ציור מעגל או הנחת הדלגיות במעגל גדול (באולם, רצוי להניח על הרצפה ועל קו המעגל מזרנים אישיים לכל אחד מהמשתתפים).
 2. שוכבים על הבטן על המזרנים מחוץ לקו המעגל כך שכל אחד נוגע בחברו ע"י כפות הידיים.

גלגול הכדור בעזרת הידיים בניסיון להעבירו בין המרחק שנוצר בין חברי הקבוצה.

ספירת נקודות.