Hהַכּל (??) עַל נִיקוּד בְּ Office

נִיקוּד ב- וורד עַל יְדֵי תַלְמִידִים

בְּעֶזְרַת "מַקְרוֹאִים"

 

 

מדוע לנקד?

מהן פקודות מאקרו?

כיצד לנקד באמצעות "סרגל ניקוד לתלמיד"?

הורדת סרגלי ניקוד לתלמיד מהאתר

התקנת סרגל ניקוד לתלמיד, במחשב

הנחיות להכנת סרגלי ניקוד נוספים, לתלמיד

 

 

 

 

מדוע לנקד?

בחלק מהשיטות ללימוד קריאה על התלמיד לנקד את הטקסטים אותם הוא כותב. אופן הכתיבה: כתיבת עיצור ומיד לאחר מכן את תנועתו.

כך בשיטת הקריאה: ה"כוח לקרוא" של דגנית שניר  ו"בשיטת מקגינס".

a

 

מהן פקודות מאקרו ? מתוך: Help של Word
אם אתה מבצע משימה מסוימת פעמים רבות ב-
Microsoft Word,
באפשרותך להפוך אותה לאוטומטית באמצעות מאקרו.
מאקרו הוא סידרה של הוראות ופקודות ב-
Word המקובצות כפקודה אחת לביצוע משימה בצורה אוטומטית.

להלן מספר שימושים נפוצים לפקודות מאקרו:
האצת עריכה ועיצוב שיגרתיים
שילוב פקודות מרובות; לדוגמה, הוספת טבלה בעלת גודל וגבולות ספציפיים, ומספר ספציפי של שורות ועמודות
הפיכת אפשרות בתיבת דו-שיח לנגישה יותר
הפיכת סידרה מורכבת של משימות לאוטומטית

a

 

 

 

כיצד לנקד באמצעות "סרגל ניקוד לתלמיד"?

לצורך ניקוד טקסטים על ידי תלמידים יצרתי תבנית ובה מקוראים באמצעותם יכול התלמיד לנקד באמצעות מקשי ה- F בלבד (מקשים F2-F12): כל אחר ממקשי ה- F מייצג ניקוד מסויים.

התלמיד בכתיבתו מקיש על האות ואחר כך על אחד ממקשי ה- F לצורך הפקת הניקוד.

 

רצף הניקוד משמאל לימין תואם את שלבי רכישת הניקוד בשיטות הקריאה המקובלות.

לדוגמא -

"מקרואים" ברצף התנועות התואם לרכישת הקריאה בשיטת "הכוח לקרוא":

(בתבנית זו אין מקרו עבור מקשי חטף פתח וחטף הקמץ).

 

 

F11

F10

F9

F8

F7

F6

F5

F4

F3

F2

ּ

ֵ

ֶ

ֹ

וֹ

ִ

ִי

ְ

ַ

ָ

שוּרוּק  ודגש

צֵירה

סֶגול

חוֹלם

חסר

חוֹלם

מלא

חִירִיק

חסר

חִירִיק

מלא

שְוא

פַתח

קָמץ

 

 

 

 

Alt+F11

Alt+

פ

Alt+

ב

Alt+

כ

Alt+

ש

ֻ

פּ

בּ

כּ

שׂ

קֻבוץ

פּ דגושה

בּ דגושה

כּ דגושה

שׂ שמאלית

 

 

הקלדת אות דגושה: הקלדת האות בו זמנית עם הקלדת מקש Alt.

 

ניתן  להדביק מדבקות על מקשי ה- F בהן תכתבנה התנועות שתתקבלנה על ידי  הקשת כל מקש  ומקש.

אלטרנטיבית ניתן להכין סרגל שיונח על לוח המקשים ויציג מעל כל מקש F  את התנועה שניתן להפיק באמצעותו.

ניתן להציג את סימני הניקוד על המקשים או בסרגל בהדרגה: להוסיף בכל פעם תנועה אחרונה שנלמדה.

 

לתמונה של פס הצגת התנועות על מקלדת.

להורדת קובץ להכנת פס הצגת התנועות על גבי המקלדת

(את הסרגל ממליצה לחבר למקלדת באמצעות BlueTak כל שניתן יהיה להסירו לאחר השימוש).

 

באופן דומה יצרתי תבנית לכתיבה על פי שיטות קריאה בהן תנועות הצירה והסגול נרכשות לאחר רכישת תנועת החיריק.

לטבלת ניקוד עם מקשי ה- F בתבנית זו.

 

a

 

הורדת סרגלי ניקוד לתלמיד, מהאתר

 

סרגל ללומדים על פי שיטות קריאה בהן לאחר החיריק נלמד החולם

סרגל ללומדים על פי שיטות קריאה בהן לאחר החיריק נלמד החולם – ב ZIP

 

 

סרגל ללומדים על פי שיטות קריאה בהן לאחר חיריק נלמדים הסגול והצירה

סרגל ללומדים על פי שיטות קריאה בהן לאחר חיריק נלמדים הסגול והצירה - בZIP

 

 

a

 

התקנת סרגלי ניקוד לתלמיד, במחשב

 

שתי אפשרויות:

1. הפשוטה ביותר: שמירת הקובץ במיקום כלשהו במחשב, ופתיחתו, כאשר מעוניינים לכתוב טקסט מנוקד.

ניתן ליצור לסרגל הכלים, קיצור דרך בשולחן העבודה, ולבחור בקובץ זה ישירות, כאשר מעוניינים לנקד טקסט בעזרת הסרגל.

2. עבודה עם קובץ הניקוד כתבנית - Templates

יש להעתיק את קבצי תבנית הניקוד לספריית ה- Templates שבמחשבכם.

(למציאת מיקום ספריית ה- template שבמחשבכם, בצעו חיפוש: התחל, חיפוש).

לאחר פתיחת ה Word יש לבחור:

קובץ, חדש, חדש מתוך תבנית, תבניות כלליות ולבחור את תבנית הסרגל.

 

 

 

חשוב: לפני פתיחת הקובץ, יש להוריד את רמת האבטחה של המחשב מפני מאקרואים:
כלים, מאקרו, אבטחה.

להוריד את רמת האבטחה ל: בינונית.

לאחר מכן יש לפתוח את קובץ המאקרו.

בהיפתח חלון: אזהרת אבטחה,

יש לבחור ב: הפוך פקודות מאקרו לזמניות.

 

כמו כן חשוב שסימני הניקוד יוצגו:

כלים, אפשרויות, עברית ואחרים.

בהצג, יש לסמן את: סימני ניקוד.

 

 

 

 

a

 

 

הנחיות להכנת סרגלי ניקוד נוספים, לתלמיד.

למעוניינים בניקוד שונה מאלו שהכנתי, מצרפת הנחיות ליצירת מקרו:

 

a