Hהַכּל (??) עַל נִיקוּד בְּ Office

נִיקוּד כְּסִימָן

 

אפשרות אחרת לניקוד, הינה באמצעות סימנים.

לא שאני יודעת למה זה טוב, אבל

אם לא זוכרים כיצד לנקד

ואין סרגל

ואין מקרו

ולא רוצים לבנות טבלת סימני הניקוד באופן עצמאי

אז….

 

יש לבחור ב:

הוספה, סימן. בחלון סימן יש לבחור בגופן: "טקסט עברית" ובערכת משנה: "קירילית", לגלול את החלון עד לקבלת סימני הניקוד העבריים ולבחור בניקוד הרצוי על ידי הקלקה כפולה עליו.