Hהַכּל (??) עַל נִיקוּד בְּ Office

קְשָיִים בְּעָיוֹת וְהַצָעוֹת

 

אף אחת מאפשרויות הניקוד שהוצגו, לא פותרת את המנקד מהצורך להכיר את כללי הניקוד. גם את ניקוד תוכנת "הנקדן" ו"סנופי", יש לבדוק.

 

 

אפשרות הניקוד הינה מובנית במערכת ההפעלה של חלונות ועל כן ניתן לנקד טקסט כמעט בכל תוכנה תומכת עברית הפועלת תחת חלונות, ולא רק ביישומי Office.

 

ניקוד באמצעות "מקרואים" אפשרי רק במעבד התמלילים .Word  הוא איננו אפשרי ביישומי Office האחרים.

 

לא כל הגופנים מכילים אל כל תווי הניקוד. ישנם גופנים בהם ניקוד החולם יוצג רחוק מן האות, ישנם גופנים המציגים רק את חלקו העליון של הניקוד ולכן קמץ יראה כפתח, שווא כחיריק ועוד.

גופן "דויד" מכיל את כל תווי הניקוד ולכן מתאים מאוד לניקוד טכסטים.

 

 

מומלץ מאוד, בשלב ניקוד הטקסטים, להגדיל מאוד את הפונט. כך קל יהיה לראות את הניקוד, לזהות שגיאות, לתקנן. לאחר מכן, יש להקטין את הפונט לגודל הרצוי.

 

 

אם יש צורך לנקד ולא זוכרים מה כל מקש מייצג, ניתן ליצור במהירות, בראשית הכתיבה, טבלה המציגה את כל תווי הניקוד ואת מקשי הספרות המייצגות אותם.

הכן טבלה בת 14 עמודות ו 2 שורות. כתוב באחת השורות את רצף התווים שבשורת מקשי הספרות. (מעבר מתא לתא באמצעות מקש ה- Tab).

\

=

-

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחץ על מקש ה Caps Lock ועבור בין התאים הריקים והקש בהם את התו שמעל יחד עם מקש ה Shift.

ניתן להדפיס טבלה זו ולהניחה לצד המחשב.

 

 

התלמיד יכול לנקד בדרך של כתיבת עיצור ומייד לאחר מכן תנועה גם באמצעות הניקוד המובנה של יישומי :Office על מקש ה Caps Lock להיות לחוץ, על התלמיד להקיש על מקש ה- Shift במהלך כל שלבי הכתיבה: בכתיבת האותיות ובכתיבת הניקוד.

במידת הצורך, יכול המבוגר העובד עם התלמיד, להקיש עבורו על מקש ה- Shift.

 

 

קיימת אפשרות להגדיר צבע שונה לניקוד ולטקסט.

יש לבחור: כלים, אפשרויות, עברית ואחרים.

בסעיף: "הצג" יש לסמן "וי" מימין ל: צבע שונה לסימני ניקוד, ולבחור את הצבע הרצוי.

בגרסאות קודמות יותר של Office, האפשרות לצביעת סימני הניקוד, אינה קיימת.

בעיה: את הנקודה של הדגש, של הקובוץ והחולם המלא – אי אפשר לצבוע.

 

 

בעיה: אין אפשרות (או לפחות, לי לא ידוע על כזו), להגדיר לניקוד גודל פונט שונה מגודל האות.

הצעה: כאשר מעוניינים להדגיש ניקוד בטקסט קצר, ניתן לנקד באמצעות הוספת אובייקטים של ניקוד שהוכנו מראש.

 

 

 

בעיה: סימני הניקוד לא יודפסו בהדפסת טיוטה (Draft) אלא רק בהדפסה מאיכות Normal ומעלה.

לשינוי איכות ההדפסה יש להקיש:

קובץ, הדפסה, לבחור ב "מאפיינים" ב Print Quality ולבחור באפשרות :Normal או Best.

a