Hהַכּל (??) עַל נִיקוּד בְּ Office

נִיקוּד כְּאוֹבְּיֶקְט וּכִתְמוּנָה

 

בניקוד ה- Office אין אפשרות לנקד בגודל פונט שונה מפונט האותיות.

לעיתים נהיה מעונינים להדגיש ניקוד של טקסט באמצעות כתיבתו בפונט גדול יותר.

למשל:

בכתיבת כותרות וכרזות.

בניקוד עבור תלמידים בראשית רכישת הקריאה כאשר רוצים להדגיש עבורם את הניקוד.

כאשר מעונינים שתלמיד יבנה מילה מעיצורים ותנועות (יבנה ולא יקליד), המוצגים על גבי המסך ועל התלמיד לגרור אותם ברצף הנכון.

 

 

לצורך מצבים כאלו ניתן ליצור תמונה בגודל המתאים לכל אחד מסימני הניקוד. תמונות אלו יוצגו על גבי המסך כך שניתן יהיה להעתיקם לצורך ניקוד הטקסט.

 

מצגת המדגימה פעילות של קריאת מילים שניקודם מודגש.

 

מצגת המדגימה פעילות בניית מילים שניקודם מודגש.