Hהַכּל (??) עַל נִיקוּד בְּ Office

הנחיות להכנת "מקרואים" נוספים

 

יש ליצור קובץ תבנית (dot) מיוחד  בו ישמרו המקרו של הניקוד:
קובץ
ßחדש.
בצד ימין למטה, ב: "צור חדש", יש לסמן את העיגול שמימין למילה: תבנית, ולבחור ב: "אישור"

יש לשמור תבנית זו, רצוי בשם משמעותי. nikud  למשל.

 

 

 

יש להכין מקרואים להקלדת כל אחת מן התנועות.

כאשר התבנית שיצרנו פתוחה,

בוחרים: כלים ß מאקרו ß הקלטת מקרו חדש.

 

 

 

 

יפתח חלון:

 

 

יתקבל סמן של פרצוף המחובר לחץ.

בשלב זה יש להפעיל את רצף המקשים אותו רוצים שהמקרו יפעיל.

לדוגמא: עבור מקרו שייצור את תנועת הקמץ יש להקיש על  Caps Lock,

לאחר מכן על צירוף המקשים  Shift וְ 8  

ולבסוף שוב על Caps Lock.

לדוגמאות נוספות:

עם סיום הקש רצף המקשים יש לבחור ב:

כלים ß מאקרו ß עצור הקלטה.

 

בדרך דומה יש להכין מקרואים לכל ייתר התנועות.

 

רצוי גם להגדיר לתבנית גודל וסוג פונט. (לצורך ניקוד טקסט על ידי תלמידים, בד"כ נהיה מעוניינים בפונט גדול, יחסית).

 

לאחר סיום הכנת כל המקרואים:

·         חשוּב: יש למחוק את כל הטקסט שעל המסך.

·         יש לשמור את קובץ התבנית.

 

המלצה:

מאחר והעבודה מיגעת, רצוי לשמור את קובץ התבנית מספר פעמים במהלך הכנת המקרואים כך שתקלה במחשב לא תחייב הכנת התבנית מתחילתה.

a