Hהַכּל (??) עַל נִיקוּד בְּ Office

כיצד ניתן להעתיק דפים מהאתר לקובץ Word

 

העתקה  מהאינטרנט של טקסט בעברית יכולה להיות בעייתית -

הטקסט מועתק בהיפוך רצף האותיות.

להלן אתר המציע, ללא תשלום, תוכנה הפותרת את הבעיה:

הפוך על הפוך

http://freeware.co.il/hebrew