שילוב המחשב בהוראת מתמטיקה – בביה"ס העל יסודי

 

 

מרצה: ד"ר רותי רייז     reiz@macam.ac.il            מכללת אורנים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


סילבוס לקורס: "יישומי מחשב בהוראת מתמטיקה"

 

 

מרצה: ד"ר רותי רייז

 

 

מטרות הקורס:

א.                        הכרות עם לומדות במתמטיקה לחט"ב ולחט"ע.

ב.                        הכרות עם פעילויות נילוות ללומדות, ואופן בניית פעילויות.

 

 

נושאי הקורס:      הערכת לומדות; שילוב לומדות פתוחות וסגורות בהוראה;
שילוב לומדות פתוחות בהוראת אלגברה, אנליסה, טריגונומטריה,
גיאומטרית המישור ותכנון לינארי
; תקשוב (תקשורת מחשבים).

 

 

דרישות הקורס:

1.  נוכחות בשיעורים.

2.  הגשת שתי עבודות, מתוך שלוש העבודות המפורטות בטבלה:

היקף

נושא העבודה

נושא

45%

הערכה ובניית דפי עבודה להוראה באמצעות לומדה פתוחה

שילוב לומדה פתוחה בהוראת האלגברה, אנליסה, טריגונומטריה ותכנון לינארי

45%

הערכה ובניית דפי עבודה להוראה באמצעות לומדה פתוחה

 

שילוב לומדה פתוחה בהוראת גיאומטריה, אנליסה

45%

הערכת פעילויות מתוך האינטרנט, ובניית דפי עבודה להוראת מתמטיקה 

תקשוב

10%

 

נוכחות והשתתפות

 

הערה:

כל העבודות הן עבודות יחידניות (אין להגיש עבודה בזוגות).

 

הרכב הציון הסופי:

השתתפות פעילה בשיעורים:  10%.

עבודה אחת: 45%.

עבודה שניה: 45%.

 

ביבליוגרפיה:

 

1.             אלטשולר, מ. (1992). היסודות המשותפים להוראה יחידנית ולהוראה באמצעות מחשב במקצוע
                                          המתמטיקה. תלפיות תשנ"א/תשנ"ב, עמ' 182-189.

2.             הרפז-רובין, י. (1995). פתרון בעיות חקר בסיוע מחשב. על"ה 16-17, עמ' 63-64.

3.             ירושלמי, מ. (1988). ה"משער הגיאומטרי" – כלי מניע לחשיבה מתמטית. מחשבים בחינוך,
                                          מס' 4-5,
עמ' 53-57.

4.             רייז, ר. (1996). הפיכת בעיה בגיאומטריה מספרי הלימוד לבעיית חקירה במחשב, והרחבותיה
                                          לכיווני חקירה נוספים. על"ה 18, עמ' 70
75.

5.             רייז, ר., ואן-דורמולן, נ., ופטקין, ד. (1996). תאוריית ואן-הילה והוראת גיאומטריה. "מחר 98"
                                          באצבע הגליל והמחלקה להוראת המדעים בטכניון.

6.             מאגרי המידע של "קשר-חם", המחלקה להוראת המדעים, טכניון.

7.             אתרים רלוונטיים באינטרנט באתר מלווה קורס.

8.      Crowe, D., & Zand, H. (2000). Computers and Undergraduate Mathematics.
      Computers and Education, 35 (2), pp. 95-121.

9.      Murray, M., Mokros, J., & Rubin, A. (1999). Where’s the Math in Computer Games?
      [Online] Available: http://www.terc.edu/matheuity/gw/html/Handsonarticle2/html

 

 

 

 

רשימת אתרי לומדות במתמטיקה – לביה"ס העל יסודי

 

הערות

כתובת

שם האתר

חט"ב

ציר המספרים, סדר פעולות חשבון, ומספרים

מכוונים

http://www.mishbetzet.co.il/math/disket/azhara.html

 

משבצת

קו ישר

http://www.usit.com/howe2/lines.html

 

Lines – Howe Two

פתרון מערכת משוואות (שני נעלמים).

http://www.usit.com/howe2/eq.html

 

Simultaneous Equation –

Howe Two

תכונות משולש פסקל

http://www.usit.com/howe2/pascal.html

 

Patterns in Pascal's Triangle –

Howe Two

פעולות חשבון במס' מכוונים, שטח, היקף.

http://www.funbrain.com/

 

FunBrain (אינטראקטיבי)

אלגברה, פונקציות שונות.

http://www.sheppardsoftware.com/mathf1.htm

 

Math Function Mania -

Sheppard Software

אלגברה תבניות מספר (פונקציות)

http://www.sheppardsoftware.com/algebra1.htm

 

Algebra – One on One -

Sheppard Software

אלגברה תבניות מספר (פונקציות)

http://www.sheppardsoftware.com/contst.htm

 

Math Contest – Algebra - One on One,

Sheppard Software

(תרגול אינטראקטיבי).

סדר פעולות חשבון, אלגברה, שטח והיקף

http://www.mathgoodies.com/

 

Math Goodies (תרגול אינטראקטיבי).

אלגברה פישוט תבניות מספר

http://blackdog.net/games/math/index.html

 

BlackDog’s Math & Science Fun!

(משחק אינטראקטיבי)

פעולות במספרים מכוונים, חזקות, גרף עמודות

http://www.scienceacademy.com/BI/index.html

BasketMath Interactive

(משחק אינטראקטיבי)

שיפוע של ישר

http://www.csm.astate.edu/~rossa/Eqnslope/Eqnslope.html

Slope of a line from its equation

(תרגול אינטראקטיבי)

השלמה לריבוע

http://www.csm.astate.edu/algebra/complete.html

וגם

http://www.csm.astate.edu/algebra/csq.html

Completing the square

(תרגול אינטראקטיבי)

אלגברה, גיאומטריה

http://www.geocities.com/Athens/6172/

Color Mathematics

חט"ע

טריגונומטריה

http://www.mishbetzet.co.il/math/disket.html

 

משבצת

הסתברות

http://www.mathgoodies.com/

 

Math Goodies (תרגול אינטראקטיבי).

אלגברה, גיאומטריה אנליטית, טריגונומטריה, וקטורים

http://www.geocities.com/Athens/6172/

Color Mathematics

אתרים ראשיים

לומדות בחשבון ובאלגברה

http://sheppardsoftware.com/softwar1.htm#math

 

Sheppard Software

פ' קווית, משולש פסקל ומשוואות

http://www.usit.com/howe2/

 

Howe-Two Software

אוסף רב של לומדות

http://www.scienceu.com/library/software/download/polymath/index.html

 

Software Download: Polyhedra, Geometry & Math

יסודי, חט"ב

http://www.funbrain.com/

 

FunBrain (אינטראקטיבי)

יסודי, חט"ב, חט"ע

http://www.mathgoodies.com/

 

Math Goodies (אינטראקטיבי).

אתרים ראשיים – לחיפוש לומדות

 

www.downloadsafari.com

 

Download Safari

 

http://www.ScienceU.com/library/software/download/index.html

 

Science U –

Downloadable Software

לכתוב בחיפוש: math

http://shareware.netscape.com/computing/shareware/

 

Netscape Download

לכתוב בחיפוש: math

http://www.download.com/pc/list/

או

http://cnet.com/

CNET Download for PC

 

http://www.exeter.edu/~rparris/default.html

Peanut Software

 

http://www.kidlearn.com/

 

 

 

http://www.urawa.cabletv.ne.jp/users/pm3/math/index.html

 

Math Tutor

 

http://familyeducation.com/article/0,1120,22-12468,00.html

 

10 Online Interactive Games