פטריות - מצגות

 

מבוא

פטריות זוג (zygomycota)

פטרית נאדית (Ascomycota)

פטריות בסיסה (Basidiomycota)

פטריות רעל לבני אדם

מחלות בצמחים

פטריות כמקור מזון

פטרייה משפיעה על ההיסטוריה

מיקוריזה

 

מבוא

הפטריות הן יצורים אאוקריוטים, חסרי כלורופיל, חסרי תנועה, בעלי דופן נוקשה,

המתרבים באמצעות נבגים.

רוב הפטריות בנויות מקורים, סבך הקורים מכונה תפטיר

השמרים הן פטריות חד תאיות

הקור מתארך כל הזמן ואילו רוחבו נשאר קבוע.

דופן הקור בנויה מתאית, מגלוקן או מכיטין.

בפטריות ירודות הקורים צנוציטיים, חסרי מחיצות רוחב ובפטריות מפותחות הם מונו-קריונטיים או די-קריונטיים, בעלי מחיצות רוחב

במחיצות הרוחב קיימים פתחים לשמירת הקשר הפלסמטי בין התאים

סבך הקורים יכול ליצור גופי רבייה

 

הפטריות הן הטרוטרופיות

דרכי תזונה: טפילות (פרזיטיות), ספרופיטיות וסמביוזה

התפתחות פטריה פרזיטית ברקמות עלה

התפתחות מצוצות (haustorium) בעלה

טפילות על נמטודה

פטריה תוקפת פטריה

ספרופיטיות בתפוז

סימביוזה  - חזזית

 

דרכי רבייה בפטריות - פטריות מתרבות ברבייה אל מינית עם ובלי נבגים וכן ברבייה מינית

כלמידוספורות ואואידיות

מנבג

קונידיה

בממלכת הפטריות קיימות ארבע מערכות

Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota

 

פטריות זוג (zygomycota)

פטריות זוגניות (zygomycota) – מבנה Rhizopus

מחזור חיים של Rhizopus

רבייה מינית של Rhizopus

פוטוטקסיס – Pilobolus

 

פטרית נאדית (Ascomycota)

פטרית נאדית (Ascomycota) – מבט על פניציליום

מבנה גמצוץ חרוטי (Morchella) – בכל נאדית נוצרו שמונה נבגים

התפתחות ascus

מחזור חיים של Ascomycota

גופי רבייה של Ascomycota

סדרת הכמהיאים

כמהת שמשון

שמרים

 

פטריות בסיסה (Basidiomycota)

מיון פטריות בסיסה (Basidiomycota)

מבנה גוף רבייה של פטריות ממחלקת ההינומית

קורים די-קריונטים בגוף פרי של פטריות ממחלקת ההינומית

קשרי אבזם (clamp-connection)

מבנה דפים בפטריות ההינומיות (Hymenomycetes)  

תאי בסיסה (basidia) ונבגי בסיסה (basidiospores) – מיקרוסקופ אור

תאי בסיסה (basidia) ונבגי בסיסה (basidiospores) – מיקרוסקופ אור

תאי בסיסה (basidia) ונבגי בסיסה (basidiospores) – מיקרוסקופ אלקטרוני סורק

הימניום של בזידיומיקוטה

מחזור חיים בפטריות כובע (mushroom)  קורים מונו-קריונטיים מתפתחים מבזידיוספורות.

מהתלכדות קורים מונו-קריונטים (פלסמוגמיה) מתפתחים קורים די-קריונטים המפתחים גוף רבייה.

בבזידיה חלה קריוגמיה ולאחריה מיוזה, מתקבלות בזידיוספורות.

ישעורית אפורה – גוף פרי עם דפים

אורניה מצויה – גוף פרי עם נקבים

הימניום של גוף פרי עם נקבים

קשוטית האשל  - פטרייה מסדרת הפטריות העציות

חתך אורך בפטריית כרס

חתך אורך בפטריית כרס – הגדלת האזור הפורה

אבקית מאפריה – פטרייה ממחלקת פטריות הכרס

כוכבנית משתנה – פטרייה ממחלקת פטריות הכרס

מצילת הגבעול – פטרייה ממחלקת פטריות הכרס

חלדון ופחמון – פטריות ממחלקת פטריות אפילות

מחזור חיים של חלדון

מחזור חיים שלם של חלדון שלב א

מחזור חיים של חלדון שלב ב'

מחזור חיים של חלדון שלב ג'

מחזור חיים של חלדון שלב ד'

מחזור חיים של חלדון שלב ה'

מחזור חיים של חלדון - סכימה

 
פטריות  - תועלת ונזק

 

פטריות רעל לבני אדם

פטריות רעל השייכות לפטריות הבסיסה – מיון לפי דרך השפעתן על גוף האדם

פטריות רעל השייכות לפטריות הבסיסה – המשך

פטרייה הגורמת להזיות השייכת לפטריות הנאדית – Claviceps purpurea

מחלות בצמחים

פטריות גורמות לנזקים רבים לגידולי חקלאות הן בשדה והן באיסום.

פטריות חודרות לתוך עצים דרך פצעים וגורמות לפרוק תרכובות כלגנין ותאית כתוצאה מכך העצים נפגעים.

חדירת הפטרייה ישירות דרך תאי האפידרמיס

חדירת הפטרייה דרך הפיוניות

התפתחות קונידיום על הפונדקאי

התפתחות פטרייה בעלה  -  מחדירה ועד יצירת נבגים

שלבים באינטראקציה בין פטרייה לצמח הפונדקאי – א, ב, ג

פטריות כמקור מזון

פטריות רבות וביניהן פקועה מצויה, אחלמית ערומה, אורניה מצויה משמשות למאכל. הפטרייה כמהין נחשבת למעדן יקר.

חלק מהפטריות למאכל נאספות מהבר ואחרות מגודלות בבתי צמיחה מבוקרים.

שמרים משמשים למאפה ולתעשיית היינות.

 

פטרייה משפיעה על ההיסטוריה

בשנת 1845 פרצה באירלנד מחלת הכימשון בתפוחי אדמה. כתוצאה מהמחלה הושמדו היבולים וקרוב למיליון אירים מתו מרעב ועוד מליון אירים היגרו לארצות הברית.

 

מיקוריזה

אקטומיקוריזה

אקטומיקוריזה באורן

אנדומיקוריזה

השוואה בין שורשים ללא מיקורזיה לשורשים עם מיקוריזה