הומור בגטו וורשה (1)

מקום הדרכה: ברח. לשנו (היום סולידריות) מול שטח השופ של טבנס-שולץ

"רבים מן היהודים שעבדו ב"שופים" היו נושאים בדש המקטורן על הצווארון או על הכובע,
את סמל הפירמה שלהם. הם היו סבורים שיש בכך משום סגולה לגירוש הרוחות הרעות
ולהרחקת הסכנה".
אבל, גם במדי העבודה המקושטים בסמלים, עם תעודות הפירמה ולשכת העבודה, היו מגיעים
בסוף ל"אומשלג".
"בהומור של מי שנידון לתליה, - הומור שלא נסתלק מהם עד עצם הסוף ממש, היו היהודים
גורסים את ראשי התיבות של הפירמות הגרמניות בגרסאות שונות:
ק.א.ל. - קארול אושמן לשצ'ינסקי = בפולנית: קומבינציה, אושוסטבו, ליפה
(תחבולה, תרמית זיוף).
ו.צ.ט. - וולטר צ. טבנס = בפולנית: וורשבסקה צנטראלה טרופוב
(המרכז הוורשאי למתים)
או: וורשבסקי צמנטאז' טורפוב
(בית עלמין של מתי וורשה)
או: ווזמון צ'יביה טז'
(ייקחו גם אותך…)
ס"ד - זונדר-דינסט = בפולנית: סכובאי שן דובז'ה
(הסתתר יפה).

לשוחח עם התלמידים על מסרים גלויים ומסרים סמויים, הנמסרים ברייש גליי וכיצד
ההומור מסייע כאן. הביטחון שהפירמה נותנת וחרדת הקיום שזו רק השהייה
והטעיה.


מקורות

אוירבך רחל, בחוצות וורשה, הוצ' עם עובד תשי'ד, ע' 110-111לדף הבא