הומור בגטו קרקוב (2)

מקום הדרכה: ליד ביתו של גבירטיג/ ככר גיבורי הגטו.

שיר נוסף של עידוד וביטחון הנכתב בצורה סטירית/הומוריסטית.
שנה לאחר תחילת המלחמה, היהודים עדיין לא מאמינים לפי שירו של גבירטיג, שהכל לא
טוב. הוא מנסה לעורר אותם בצורה סטירית.

כי טוב
מילים ולחן: מרדכי גבירטיג
תרגום: י. כפכפי
כי טוב, כי טוב, כי טוב,
בוטחים יהודינו כי טוב.
הצר עט בחטף,
ממיט חלחלה,
הורס עם בואו את
חיינו כלה.
ועמך צווח - מה טוב!
ועמך צווח - מה טוב!
מה טוב, נהדר
מזה לא יתואר.
כי טוב, כי טוב, כי טוב,
בוטחים יהודינו כי טוב.
הצר עט קדימה,
בדם ובקלון,
מדי יום עוד ארץ
דוחק לגרון.
ועמך צווח - מה טוב!
ועמך צווח - מה טוב!
כבר כואבה
כרסו הצבה…

כי טוב, כי טוב, כי טוב,
בוטחים יהודינו כי טוב.
כמעט כל אירופה
הר כבר רוצץ,
ואם עוד יוסיף, חיש
בטננו תתפוצץ…
ועמך צווח - מה טוב!
ועמך שמח - מה טוב!
מה טוב, מה נעים,
מעיו כבר סתומים.
כי טוב, כי טוב, כי טוב,
בוטחים יהודינו כי טוב.
מגזל בלי הרף
הצר כבר חלה.
נופח נפשו הוא,
מעודף זלילה.
ועמך צווח - מה טוב!
ועמך צווח - מה טוב!
מה טוב, כי אכן
קצו מסתמן…
אמן.

כתב את השיר בגטו קרקוב בשנת 1940.

לשוחח עם התלמידים על השוני בין שני השירים.
מה זה עושה למשורר עצמו ומה זה עושה לקהל שלו. מה לומדים על יחסו לגרמנים?
ומה הוא חושב על היהודים?


מקורות

הוך משה, קולות מן החושך - המוסיקה בגטאות ובמחנות פולין,
שירי עידוד וסטירה, הוצ' יד ושם תשס'ב, ע' 198-200לדף הבא