הומור במחנה הנשים הסאג-לייפציג

מקום הדרכה: אפשר לשוחח על כך באושוויץ או במחנה הנשים בבירקנאו.

"הנשים שורדות באמצעות הומור וצחוק מר על חייהן במחנה, בעבודה,
במרפאה וכו'.
ה"בלוקובה" ונדה, ידעה איך "לחלק" את המנות של האסירות.
מה שהאסירות היו מוכנות לסבול מזרים - מאסירות לא יהודית -לא היו מוכנות
לסבול ממשגיחות יהודיות.
בבלוק 20, פרצו מהומות לאחר שניוניה מינתה שתי עוזרות לחלוקת מרק".


טנגו למרק
מאת: רינה טאובנבלאט
תרגום: פליציה קראי

מדוע זה מגיע לנו
שהמרק "בורח" מאתנו?
לא מחלקים קערות מלאות,
כל פירור טעים - "הן" מסלקות!
אך בטבע שום דבר לא הולך לאיבוד,
המרק מוסיף להן "ריפוד"!
ממלא להן מותניים
וצובע לחיים,
אז נשאל כאן בכל פה:
אולי בכל זאת - זה ישתנה?


לשוחח עם התלמידים כיצד ניתן להביע תרעומת על המציאות גם אם אי אפשר לשנותה.


מקורות

קראי פליציה, פגזים וחרוזים, הוצ' "מורשת" ו"יד ושם", 1997 ע' 161-162continue
לדף הבא